en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 46/13

Den glade vandrer og matkonferansen
Håvard Hansen var portrettert i Stavanger Aftenblad 4.11: «UiS-professor Håvard Hansen er matmomsen som bestemte seg for å bli fjellgeit. Siden har han gått ned i vekt, og opp fjell etter fjell. Nå arrangerer professoren matkonferanse». Konferansen ble avholdt i begynnelsen av november, og Aftenbladet presenterer den på følgende måte: «For øyeblikket er kontordagene ekstra travle for professoren. 5. og 6. november arrangeres den første konferansen om mat- og matmarkeder ved universitetet og Måltidets hus. Til det som Hansen håper blir den første i en lang rekke samlinger, kommer om lag 40 deltakere fra inn- og utland». Yuko Onozaka, Ragnar Tveterås, Mette Vabø, Elisabeth Lind Melbye og Håvard presenterte artikler på konferansen. I tillegg presenterte James Sallis (Uppsala universitet) en artikkel hvor Yuko, Ragnar og Håvard er medforfattere.

Stor fallhøyde
12.11 hadde Klaus Mohn en kronikk i Stavanger Aftenblad. Samme dag la Det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin årlige rapport World Energy Outlook. Rapporten advarer om at flere sider ved dagens energisituasjon mangler bærekraft. Klaus oppsummerer det slik: «Likevel er det no stadig fleire som uttrykker uro for at den høge eksponeringa mot petroleumsutvinning gjer oss meir sårbare for nye internasjonale konjunktursjokk, som til dømes et fall i oljeprisen. Dette gjeld spesielt på Vestlandet, der den økonomiske aktiviteten har ei meir tydeleg slagside mot olje og gass enn i resten av landet».

Nobelspris i økonomi
I forbindelse med utdelingen av nobelsprisen i økonomi, lages det en film som forklarer hvorfor vinnernes forskning har vært viktig - med studenter som målgruppe. Årets pris ble gitt i finans, og Bernt Arne Ødegaard er med og utformer manus for 2013-presentasjonen.

Avskåret rentefradag
Benn Folkvord holdt et foredrag med tittelen Avskåret rentefradrag mellom nærstående for seniorskatterådgivere ved Skatt vest uke 45. Foredraget handlet om nye regler som skal hindre skatteplanlegging i internasjonale konsern, men som utilsiktet også rammer norske selskap.

Uro bremser oljeboomen
6.11 hadde Klaus Mohn en kronikk i VG om investorer som bekymrer seg mer for markedsutsiktene enn oljeselskapene: «Med nokså slappe utsikter for verdsøkonomien og høge energiprisar er det ikkje lenger sikkert at verda vil ta seg råd til eit så høgt energiforbruk som oljenæringa legg til grunn.» Sammen med andre faktorer kan dette føre til et mer gjerrig Statoil som må prioritere hardere og dermed føre til en noe mer dempet utvikling i aktivitetsnivået på norsk sokkel framover: «Etter skeivdelt vekst i 10 år er ei meir balansert utvikling i norsk økonomi ikkje å forakte. Eit meir gjerrig Statoil kan i tillegg gi større overskot, meir skatteinntekter og høgare aksjekurs».

Fritaksmetoden og postdokseminar
Sarah Lindeberg
underviser i fritaksmetoden på BI sitt masterprogram i skatte- og avgiftsrett 20.11. Fem dager senere skal Sarah være kommentator på et postdokseminar i skatterett på Max Planck-instituttet i München.

Kystløpet får mindre å gi til veldedighet
I en artikkel på nettstedet kondis.no, er Håvard Hansen intervjuet. Artikkelen viser hvordan Kystløpet i Egersund, som var et idealistisk privatløp som gav overskuddet til veldedige formål, nærmest ble presset inn i Friidrettforbundet. En av konsekvensene er krav om startlisens. Håvard er kritisk: «Et løp som Kystløpet vil ha to valg. Enten beholde startkontingenten på samme nivå som nå og få mindre overskudd, eller de kan sette opp prisen, noe som med all sannsynlighet vil gjøre at noen færre blir med.»

Insentiver, motivasjon og samarbeid
HHUiS (Ola Kvaløy) arrangerte 11.- 12.11 en workshop kalt Incentives, Motivation and Cooperation med deltakere fra flere land. I tillegg til Ola selv, presenterte Ingeborg Foldøy Solli og Åshild Auglænd Johnsen artikler.

Etikk og samfunnsansvar
Thomas Laudal skriver to kapitler i en ny bok fra Cappelen Dam om etikk og samfunnsansvar. Boken retter seg mot økonomistudenter i Norge.

Strategi etter innfallsmetoden
7.11 hadde Klaus Mohn en kronikk i Dagens Næringsliv hvor han imøtegår Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets ønske om å selge oljefondets aksjer i selskap som driver med produksjon av kull: «Korleis uttrekk av kolaksjar frå oljefondet vil påverke produksjonen av kol, er svært uklart. Vidare veit ein ikkje kva eit eventuelt bortfall av kolproduksjon og auke i kolprisen vil medføre av overgang til andre energiberarar, som til dømes olje, naturgass, vasskraft og kjernekraft. Dermed veit ein heller ikkje korleis tiltaket vil påverke utsleppa av klimagassar.»

NEON-konferanse
Gunhild Bjaalid og Thomas Laudal presenterer første artikkel i prosjektet "Leadership in taskplanning in hospitals" på NEON-konferansen i Bergen 28-29. november.

Finanskonferanse
Siri Valseth deltar 21.- 22.november på konferansen Young Scholars Nordic Finance Workshop. Konferansen avholdes på Copenhagen Business School.

Det glemte partnerskapet
Rune Dahl Fitjar anmelder boken "Det glemte partnerskapet: Norge og Storbritannia i et nytt århundre" av Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (red.) i siste nummer av Tidsskrift for Samfunnsforskning (nr. 4, 2013).

Sukkeravhengighet
I følge en VG-artikkel 14.11 mener 20 % av befolkningen at de er avhengige av sukker. Ekspertene er derimot uenige om hvor avhengighetsskapende sukker faktisk er. Elisabeth Lind Melbye er intervjuet i saken, og uttaler følgende: «Tendensene minner om dem vi ser hos eksempelvis overspisere, som alltid går og planlegger sine neste store matinntak. For mange kan inntak av store mengder søtsaker være en form for selvmedisinering når skoen trykker et annet sted.»

Økonomi og finans
Seminarserien Økonomi og finans arrangerte 13.11 seminar med Artur da Rosa Pires fra University of Aveiro, Portugal.