en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 46/12

VIKTIG VIRKEMIDDEL
Rogalands Avis hadde 13.11 en artikkel om lommepenger. Håvard Hansen var intervjuet i saken, og mener at faste lommepenger kan hjelpe til i forbrukersosialiseringen av barn: «Hvis en ikke ser på det som viktig, er det ikke noe i veien for å gi lommepenger når barna trenger det, men dersom man ønsker at ungene skal få forståelse for dette med sparing og rasjonering av penger, er ukepenger et viktig virkemiddel». Håvard understreker at barn som får utbetalt lommepenger i form av ukes- eller månedslønn raskere utvikler forståelse for pengenes verdi, hvor mye innsats som må til for å tjene visse beløp og hva sparing faktisk er.

UTDANNINGSSAMARBEID
HHUiS har fått midler til etablering av partnerskap med University of Wisconsin-Madison School of Business (rangert som nummer 4 i verden på FT-listen). Prosjektmidlene er et tiltak under Kunnskapsdepartementets Strategi for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika (2012-2015) som skal bidra til flere institusjonelle partnerskap, økt utdanningssamarbeid og økt studentmobilitet mellom Norge og Nord-Amerika. Blant 85 søknader var HHUIS én av 20 som ble innvilget. HHUiS var den eneste handelshøyskolen som fikk tildelt midler. Prosjektansvarlig er Kenneth H. Wathne.

ØKONOMER OG OFFENTLIG SEKTOR
Ola Kvaløy ble intervjuet av NRK Rogaland (radio) 13.11. NRK hadde et innslag om hvor vanskelig det er for kommunene å rekruttere økonomer. «Alle» forsvinner til privat sektor – for Rogalands del er privat sektor nesten identisk med oljeindustrien.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER

Ola Kvaløy
ga 6.11 et foredrag om adferdsøkonomi for Bryne Rotary klubb.

IA- konferansen 2012 ble avholdt i Oslo tirsdag 13.11. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter og virksomheter, offentlige etater, forskermiljøer og arbeids- og velferdsetaten var bredt representert. Mari Rege var invitert til konferansen, og holdt innlegget Som far, så sønn: Hvorfor er familiebakgrunn så viktig for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet?

9.11 avholdt Senter for Innovasjonsforsking (sammen med Prekubator) et seminar kalt Fra ide og forskning til marked. Professor Lene Foss (UiT) og dr Elin Oftedal (UiT) fortalte om hvordan ideer som kommer fra universitetet kan bli omgjort til reelle tjenester eller produkter i markedet ved hjelp av studenter. Prekubator viste fram forskningsbaserte ideer fra UiS som er kommersialisert de siste årene.

Klaus Mohn gir en presentasjon om olje- og gassvirksomhetens betydning for norsk økonomi for Nærings-og Handelsdepartementet tirsdag 20.11 - og reiser samtidig en diskusjon om aktuelle næringspolitiske utfordringer knyttet til virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Presentasjonen er tilgjengelig på forespørsel.

21.-23.11 avholdes RENT- konferansen i Lyon. Tatiana Iakovleva skal holde to foredrag på konferansen: Impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intentions: University enterprise context, Educational program characteristics and Theory of Planned Behavior og The role of innovation and knowledge codification in SME growth through business groups model. Førstnevnte artikkel presenterer et teoretisk rammeverk for evaluering av universiteter og programmer innen entreprenørskap og innovasjon. Den andre artikkelen handler om kunnskapsoverføring og betydning av dette for etablering av nye aktiviteter/bedrifter.

Terje I. Våland er engasjert i en internasjonal gruppe som skal utvikle industripolitikk for Uganda. Med betydelige oljeforekomster og en svak lokal industriell base, er målet å øke mulighetene for at landet selv kan delta i verdiskapningen og i leveransekjedene. Terje skal ha et spesielt ansvar for koblingene mellom utenlandske oljeselskaper og lokal industri - samt teknologioverføring mot universiteter og forskningsinstitusjoner. Studiet er finansiert av Olje for Utvikling.

Åshild Johnsen og Miguel Luzuriaga deltar begge på konferansen 2012 North-American ESA Conference i Tuscon, USA (16.- 17.11) Åshild presenterer artikkelen Instrumental Reciprocity, mens Miguel presenterer Playing the Trust Game with Other People's Money.