en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 45/11

NIVÅDELING I GRUNNSKOLEN
I sine faste spalter i Aftenposten (4.11) og Stavanger Aftenblad (7.11) presenterer Mari Rege ny forskning som kan tyde på at også de svake elevene er best tjent med nivådeling i grunnskolen. Inntil nylig har vi ikke hatt gode studier på hvordan nivådeling påvirker skoleprestasjoner. En eksperimentell studie på nivådeling i grunnskolen i Kenya har imidlertid vakt oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet og i internasjonal presse. Svaret til forskerne er klart: Alle barn er tjent med nivådeling – også de svake elevene. Dersom resultatene fra Kenya er overførbare til Norge, har de norske skolene som har iverksatt nivådeling et bedre undervisningstilbud enn andre skoler. I Norge har vi et stort frafall i videregående skole. En årsak til dette er at elevene ikke har et godt nok kunnskapsgrunnlag fra grunnskolen. En skolereform som løfter opp de svakeste elevene i grunnskolen, kan bety mye for å redusere frafallet i videregående skole. Rege konkluderer med at en nivåbasert undervisning kanskje kan være svaret.

PAPPAPERM
I en artikkel i Stavanger Aftenblad 4.11 presenteres bedriften Subsea 7 og deres arbeid med å tilrettelegge for at fedre skal ta ut pappapermisjon, og at denne blir gjennomført på en god måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker. I den forbindelse er Ingeborg Solli intervjuet om fedrenes bruk av permisjon generelt. Hun siteres på følgende:
”Vi ser at de systematisk går litt ned i inntekt. En sannsynlig forklaring er at de kutter de ned på overtid, og venter med å søke seg mot de mest krevende lederstillingene. Vi finner nemlig også at de bruker mindre tid på jobb og mer tid hjemme med barna. (..) Endringene vi har sett på, er fra da kvoten var fire uker. Allerede da kan vi altså se at pappapermen fører til en vridning i hva menn er opptatt av.”


INDIVIDUELL PRESTASJONSLØNN
Ola Kvaløy
hadde innlegg i Dagens Næringsliv 1.11. Artikkelen belyser hvordan individuell prestasjonslønn tvinger seg fram i kunnskapsbaserte næringer - selv i situasjoner hvor teambasert avlønning gir best samfunnsøkonomi. DN kalte innlegget Enerne krever bonus.PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER

Tirsdag 8.11 holdt Sarah Lindeberg en presentasjon av avhandlingen sin for skatterådgivere og rådgivere fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

Ola Kvaløy og Terje Vareberg holder foredrag når Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte med overskriften Søkelys på Finansnæringen, tirsdag 15.11. Olas foredrag heter "Frykt og grådighet i Finansmarkedene". Han gir fordrag over samme tema for Skagenfondenes porteføljeteam fredag 11.11.

Tatiana Iakovleva skal presentere artikkelen Barriers to entrepreneurship and important personal abilities: perceptions among students in Norway, Netherland, Russia and Romania på en RENT XXV- konferanse kalt Research in entrepreneurship and small business (17-18.11 ved Universitetet I Nordland). I artikkelen utforskes barrierer i forhold til oppstart av eget foretak.

I seminarserien Økonomi og finans avholdes det åpent seminar onsdag 16.11 med førsteamanuensis Jon Olaf Olaussen fra Høgskolen i Sør- Trøndelag. Innlegget hans har tittelen "Balancing cost and income in red deer management- a case study from Norway". Seminaret finner sted i Ellen & Axel Lunds hus H-125 kl 11:30.

Senter for innovasjonsforskning avholder seminar 25.11. med tittelen "Where Money and Meaning Intersect for Social Entrepreneurs: Implications for the Field." Professor Jill Kickul, Director of the Stewart Satter Program in Social Entrepreneurship in NYU Stern's Berkley Center for Entrepreneurial Studies, holder foredrag. Hun skal snakke om sosialt entreprenørskap - som er nytt konsept - og skal med utgangspunkt i dette reflektere rundt lønnsomhet, vekst og innovasjon - samt samfunnsfokus.

Håvard Hansen har sammen med førsteamanuensis Rune Bjerke ved Markedshøyskolen fått akseptert artikkelen "Extrinsic cues and the evaluation of political candidates i Journal of Promotion Management" - planlagt trykket i volum 18 nr. 3 i 2012. Studien artikkelen bygger på viser at det er klare sammenhenger mellom hvor troverdig, karismatisk og fysisk attraktiv en politiker oppleves å være, og velgernes vurdering av hvor egnet vedkommende er til å sitte i statsministerstolen. Det kanskje mest interessante funnet er at fysisk attraktivitet synes å være en viktigere egenskap for en rikspolitiker enn det å være karismatisk.

PERSONALNYHETER
Tatiana Iakovleva begynner i en førsteamanuensis II- stilling ved Handelshøgskolen i Tromsø i forbindelse med Forfi- programmet (fra 1 november). Forfi er et program eid av Forskningsrådet, og skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for forsknings- og innovasjonspolitikken. Programmet fokuserer på akademisk entreprenørskap og undersøker blant annet på hvilken måte innovasjon overføres fra forskningsinstitusjoner til næringslivet.