en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 44/12

RIKE UTEN INNTEKT
I sin faste spalte (Liv og Levebrød) i Stavanger Aftenblad 29.10 framviser Benn Folkvord fordelene ved offentlige skattelister. Utgangspunktet var et oppslag i samme avis hvor samfunnsstøtten og gründeren Ståle Kyllingstad uttrykker sin frustrasjon over offentlighet rundt slike forhold. På papiret har Kyllingstad hverken inntekt eller formue – selv om han skal være god for nærmere 3 milliarder. Benn mener vi skal forvente at selskapseiere tilpasser seg skattereglene, men da skal de også kunne stå for tilpasningene sine: «De negative sidene ved offentlige skattelister bør vi kunne leve godt med fordi åpenhet i det lange løp og i de fleste sammenhenger viser seg å være best. Så er det opp til politikerne å levere regelverk som gjør Kyllingstads tilpasninger umulige – hvis det er det de ønsker».

KONKURRANSEUTSATTE KVINNER
«De som konkurrerer om lederstillingene, er ikke nødvendigvis de som er flinkest til å lede», innleder Mari Rege sin faste spalte i Dagens Næringsliv 2.11 (Fredagskronikk) med. Mari mener det kan være slik at kvinner i mindre grad har de egenskapene som skal til for å bli leder (eksempelvis konkurranseinstinkt), selv om kvinner kan ha de egenskapene som skal til for å være en god leder. Forskning viser at bedrifter som ønsker å rekruttere kvinnelige ledere, kanskje ikke kan forvente at kvinner vil delta på samme måten som menn i konkurransen om forfremmelser som til slutt kan ende i lederansvar: «(D)et kan hende at en konkurransekultur støter ut nettopp de lederne vi ønsker oss – både blant kvinner og menn».

INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY
25.10 presenteres student Fredrik Aarrestad i Teknisk Ukeblad (TU). Fredrik var en av få nordmenn som i sommer kom inn på romprogrammet ved NASA Kennedy Space Center (Florida, USA). Artikkelen i TU fokuserer på det ingeniørmessige og tekniske utbyttet ved programmet. Fredrik, som studerer økonomi og administrasjon, framholder at han vil jobbe mer og lære mer om romfart: «Jeg ønsker å jobbe med kartlegging og analyse av både de samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske verdiene og mulighetene som romfarten og vitenskapen genererer».

UTFORDREREN
Mari Rege
og hennes forskning presenteres over to sider i siste utgave av Univers; UiS’ magasin for synliggjøring av forskning, formidling, undervisning og samarbeid. Hovedfokus i portrettet er Maris omfattende formidling av egen forskning i form av kronikker, intervjuer, konferanser og seminarer: Hun skaper debatt og politisk engasjement. Ikke minst fokuserer Univers på Maris brennende engasjement for økt ressursbruk på barn – dette i en samfunnsøkonomisk kontekst: «Forskning viser at barnehagebarn gjør det bra på skolen, tar høyere utdanning og lykkes bedre på arbeidsmarkedet enn jevnaldrende som ikke har fått et pedagogisk tilbud i tidlig alder».

KVINNEPLASSEN
Fredag 9.11 arrangerer Næringsforeningen og KPMG seminar (Kvinneplassen) for kvinner i Stavangerregionen. Mari Rege skal holde foredraget Hvorfor så få kvinner til topps? - og vil gi et adferdsøkonomisk perspektiv på dette. Mari presenteres i denne sammenhengen grundig i Næringsforeningens medlemsblad Rosenkilden, og siteres blant annet på følgende: «Jeg er stolt av å være en del av Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger. På veldig kort tid har vi klart å bygge opp et tungt forskningsmiljø som blir lagt merke til. Samtidig ser vi at vi klarer å rekruttere mange dyktige studenter, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå».

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Ragnar Tvetaraas
holdt 18.10 foredrag på konferansen Når mangfold skaper verdier i regi av Internasjonalt hus. Tittelen på foredraget var Migrasjon og innovasjon: Internasjonale lærdommer for oss?».

Mari Rege holdt en presentasjon på Utdanningskonferansen 2012: Læring for livet – samanheng i utdanningsløpet (23.- 24.10). Maris presentasjon hadde tittelen Barnehagens muligheter: Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehagen».

Bernt Arne Ødegaard gir 6.-7.11 undervisning ved Finansdepartementet. Bernt Arne gir et kurs på doktorgradsnivå i empirisk finans.

Seminarserien i Økonomi og finans avholdt 29.10 seminar med Gary Charness, UC Santa Barbara. Tittelen på foredraget var How communication affects contract design? ».

30.10 holdt Tatiana Iakovleva foredraget Grunder exit – emosjonelle og økonomiske drivere på seminaret Hvordan overleve blodbadet? i regi av Næringsforeningen i Stavanger. Foredraget ble presentert slik: «Å drive egen bedrift er spennende og utfordrende. Man skal være kreativ og klok for å ta de riktige avgjørelsene når det butter i mot. I Rogaland avvikles det hvert år like mange bedrifter som det etableres nye. Hvorfor legges bedriften ned? Hva er de største utfordringene? Kunne man ha gjort ting annerledes?».

Sammen med John Richard Sageng og Hallvard Fossheim har Tarjei Mandt Larsen vært redaktør for boka The philosophy of Computer Games. Boka ble lansert med debatt på Litteraturhuset i Oslo 25.10, og ble også presentert i Kulturnytt på NRK 24.10 og Klassekampen 27.10.

Jan Frick var 18.10 på Rutger University (New Jersey, USA) i forbindelse med prosjektet Living Lab Collaboration from Scandinavia. Det ble arrangert en rundebordskonferanse med lærere og studenter, hvor Jan bidro med en presentasjon.

Bernt Arne Ødegaard deltar i programkomiteen på konferansen 9th annual Central Bank Conference on Market Microstructure i European Central Bank (ECB), i Frankfurt. Dette er en årviss konferanse, og ble i 2010 arrangert ved UiS i samarbeid med Norges Bank. Konferansen er tidligere blitt holdt i forskjellige sentralbanker i Norge, Sveits, Canada, Hong Kong, Ungarn og USA. Ødegaard har vært med i programkomiteen for konferansen siden den ble holdt første gang i Oslo i 2005.