en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 42/13

Journal of Economic Behavior and Organization
Kristoffer W. Eriksen og Ola Kvaløy har fått akseptert artikkelen Myopic Risk-taking in Tournaments for publisering i Journal of Economic Behavior and Organization (nivå 2). Ved hjelp av eksperimenter, undersøker Kristoffer og Ola hvordan ulike insentivsystemer og tidshorisonter påvirker investorers risikoatferd.

Matvaneprosjekt
Elisabeth L. Melbye
har, sammen med Merete Hagen Helland (lærerutdanningen), Aase Vorre Skuland (Nofima) og Elisabeth Wallace Haaland (Rogaland fylkeskommune) fått tildelt 200 000 kroner av Regionalt forskingsfond Vestlandet til et forprosjekt om kantinetilbud og matvaner blant elever i videregående skole.

ONS og skattefritak
Oljemessa ONS har ikke betalt skatt siden 1992, viser en skatteavtale med ligningskontoret. Stavanger Aftenblad skrev om saken 4.10, og i den forbindelse ble Benn Folkvord intervjuet. Benn mener ONS kan få straffeskatt: ”De økonomiske forholdene taler sterkt for at ONS skulle være skattepliktig. Det er for meg innlysende at oljemessen ikke er til bare for allmennyttige formål, men også har kommersielle hensikter. Den aktuelle paragrafen i skatteloven tar først og fremst hensyn til humanitære, religiøse og lignende type organisasjoner. ONS befinner seg utvilsomt langt utenfor bestemmelsens kjerne”.

Sørlandets verkebyll
I en kommentarartikkel i Vårt land 8.10.13, skriver utviklingsredaktør Ashild Mathisen om sørlandets dårlige rykte når det gjelder likestilling. Artikkelen hennes tar utgangspunkt i Mari Reges kronikk (Kvinner og kår) i Dagens Næringsliv 30.8, og følger opp en artikkel om tilsvarende av sjefsredaktøren i Fedrelandsvennen. Mathisen mener at ”så lenge kjønnsrollemønstre låse folk fast i mønstre som gjør at kvinner og menn ikke har like muligheter til å velge mellom å jobbe hjemme eller ute, har vi ikke reell valgfrihet”.

Academy of Marketing Science
Kenneth H. Wathne har akseptert en invitasjon fra Academy of Marketing Science (AMS) om sitte i Editorial Review Board i AMS Review. AMS er et nytt tidsskrift som gjennom konseptuelle bidrag søker å styrke teoriutviklingen innen faget.

Etikk og NRØA
Tarjei Mandt Larsen leder Fagkomitéen i etikk i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Komitéen er i ferd med å ferdigsstille en rapport om undervisning i etikk og samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning på alle nivåer, med anbefalinger om hvordan denne kan forbedres. 14.10 la Tarjei fram foreløpige konklusjoner på NRØAs møte i København.

Barnehagens muligheter
Mari Rege
holdt 9.10 presentasjonen Barnehagens muligheter: Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehagen for Departementenes fagpanel for økonomiske konskevensanalyser. Fagpanelet er etablert for å bedre kvaliteten på departementenes beslutningsgrunnlag og kompetansen i departementene når det gjelder samfunnsøkonomisk analyse.

Kokk i butikk
Elisabeth L. Melbye var 10.10 intervjuet i studio på TV Vest om bruken av kokker i butikk. For å få folk interessert i annen mat enn bare den tradisjonelle hverdagsmaten, få folk til å utvide repertoaret og i større grad benytte lokale råvarer har Gastronomisk institutt inngått en avtale med dagligvarekjeden Rema 1000. De vil en periode ha kokker plassert ute i butikkene for å framvise matlaging. Elisabeth stilte seg i hovedsak positiv til prosjektet.

Motivasjon og belønning
16.10 holdt Ola Kvaløy foredraget Motivasjon og belønning – et adferdsøkonomisk perspektiv på konferansen Belønningsdagene 2013. Konferansen ble arrangert av HR Norge, som er medlemsorganisasjonen for alle som jobber med HR-relevante tema, og består av over 3000 medlemmer fra både privat og offentlig virksomhet.

Utilsiktede virkninger
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk) skriver Mari Rege 18.10 om den nye regjeringens forslag om å gjeninnføre kontaktstøtten for toåringer. I følge Mari strider dette mot en av de andre målsettingene til den nye regjeringern: å sikre barn som vokser opp i fattige familier mer likeverdige muligheter: ”Kontantstøtten gir riktignok foreldre mer handlefrihet, men den vil samtidig virke mot den nye regjeringens målsetning om å gi vanskeligstilte barn bedre muligheter. Dette fordi mange av disse barna ikke vil få gå i barnehage. (...) Internasjonal forskning og norsk forskning viser at et godt barnehagetilbud fører til at vanskeligstilte barn senere presterer bedre på skolen, samt at flere fullfører videregående skole, tar høyere utdanning og lykkes på arbeidsmarkedet”.