en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 42/12

ORGANISASJONSSVIKT
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk) 12.10 skriver Ola Kvaløy om organiseringen av finansmarkedene. Hans påstand er at markedet fungerte ved finanskrisen i 2008; det viste at verdipapirer var feilpriset. Organiseringen av finansinstitusjonene var imidlertid ikke god nok: ”Feilslåtte incentiver hos kredittgivere fikk markedet til å kollapse.” Ola mener at vi mangler grunnleggende forståelse av hvordan organisasjonssvikten skal håndteres: ”For å virkelig forstå organisasjonens vesen, må vi kjøre kontrollerte eksperimenter. Når en organisasjon skal endres, bør noen tilfeldig utvalgte enheter bli endret, mens andre må forbli uendret. Dette skaper midlertidig ulikhet, men det gir oss pålitelig og varig kunnskap”.

HØYESTE BUD VINNER – ELLER?
Håvard Hansen
har 17.10 en kronikk i Stavanger Aftenblad om villedende priser i boligannonser. Han mener utfordringen med lokkepriser på boliger kan løses ved at salg avgjøres i ordinære auksjoner; problemet er i følge Håvard at et bud bare er bindende for potensielle kjøpere – ikke for selger: ”(…) Ikke å selge når det er kommet inn bud på eller over prisantydning, må ikke være en opsjon for selger”. Lokkeprisproblematikken løses ganske enkelt ved å forlange at den prisen som annonseres er en pris man er villig til å selge for: ”Dette vil imidlertid øke kravene til eiendomsmeglernes markedskunnskap, og det vil forlange mer av selgerne når det gjelder å tenke gjennom hva man er villig til å selge for”.

ØKONOMISKE PROBLEMER I VIKING
NRK Rogaland (TV) hadde en sak om den vanskelige økonomiske situasjonen for Viking ASA 11.10. Viking er nødt til å be Viking FK om et lån for å håndtere løpende utgifter ut sesongen. Ola Kvaløy var i studio for å kommentere dette, og understrekte at toppfotball ikke handler om mest mulig inntjening, men om å bli best mulig – og at dette medfører en mindre rasjonell atferd rent økonomisk.

PÅ SAMME GREN
Ola Kvaløy
ble intervjuet i Stavanger Aftenblad 13.10 (Lørdagsintervjuet) i forbindelse med neste års statsbudsjett. Intervjuet var bredt anlagt, og Ola fikk anledning til å drøfte flere sider ved både statsbudsjettet og samfunnsutviklingen, ikke minst sett i lys av oljeformuen. Ola antyder at det norske samfunnet kanskje er i ferd med å stivne i strukturen: ”Kanskje kunne me likevel ta litt større politisk risiko. Ta litt større grep. Me har blitt veldig konservative og konsensusprega”.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
16.10 arrangerte HHUiS en skatterettslig konferanse i samarbeid med BI-Nydalen. Konferansen ble avholdt i Oslo, og ble ledet av Benn Folkvord. Syv artikler ble presentert, gjennomgått av opponent og drøftet i plenum.

Bernt Arne Ødegaard var i uke 42 sakkyndig vitne i en rettsak ført i Oslo tingrett. Han ga en uttalelse om verdsetting av
Selskap i forbindelse med en børsnotering.

Yuko Onozaka, Elisabeth Lind Melbye og Håvard Hansen har sammen med Aase Vorre Skuland (fra Nofima) fått
akseptert artikkelen "Consumer intentions to buy front-of‐pack nutrition labeled food products: The moderating effects of personality differences i Journal of Food Products Marketing. "

Klaus Mohn ga 18.10 en presentasjon om olje- og gassvirksomhetens betydning for norsk økonomi i finansdepartementet. Presentasjonen drøftet potensielle implikasjoner for statens kapitalforvaltning. Presentasjonen er for øvrig tilgjengelig på forespørsel.

Ola Kvaløy presenterte artikkelen No guts, no glory: Excessive risktaking in tournaments på et seminar ved Universitetet i Gøteborg 17.10. Artikkelen er skrevet sammen med Kristoffer Eriksen.

Tatiana Iakovleva er medforfatter på artikkelen "Simulation and Optimization in Collaborative Ship Design: Innovative Approach". Artikkelen ble i september presentert på konferansen 9th International Conference on Cooperation,Design, Visualisation and Engeneering avholdt i Osaka, Japan.

Åshild Johnsen, William Gjedrem og Miguel Luzuriaga Moreno var i uke 42 på PhD‐kurset Field and Lab experiments in Economics ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Kurset var ved John List, professor i økonomi ved Universitetet i Chicago

PERSONALNYHETER
26. oktober disputerer Ingeborg Foldøy Solli. Hun forsvarer avhandlingen "Four Essays in Labor Economics". Prøveforelesningen starter klokken 10.00, mens selve disputasen avholdes klokken12.00. Arrangementet finner sted i
Ellen og Axel Lunds hus, H-317.