en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 40/13

Global oppvarming
I en forhåndsomtale knyttet til framleggingen av IPCC-rapporten om global oppvarming, ble tre fagpersoner intervjuet i Stavanger Aftenblad 26.9 – Klaus Mohn var en av disse: «Klimaendringene er eit globalt problem som må løysast med globale løysingar. Det spelar lita rolle kva Norge foretar seg både på etterspurnadsida og tilbodsida. Vårt beste bidrag er å leggja til rette for globale løysingar, det vil seia ein stor klimaavtale». Klaus mener at store deler av befolkningen har forståelse av klimaproblemet og alvorlighetsgraden, men: «Historia viser at me treng ei krise eller to i fleisen før forståinga breier seg».

Lagging behind
Ingeborg Foldøy Solli presenterte artikkelen Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Quitting» på en konferanse i Torino, Italia, 21.9.

Innovasjonskonferanse
I uke 41 deltar Rune Dahl Fitjar på konferansen Regional Innovation Policies i San Sebastián, Spania. Han presenterer artiklene How regional knowledge endowments filter the impact of cooperation on innovation in Norway og Expanding the resource-based view on strategy. Rune skal i tillegg være såkalt track chair på konferansen – sammen med Davide Parrilli og Andrés Rodríguez-Pose.

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim og Bjørn Terje Asheim deltar også på konferansen. Marte presenterer artikkelen Does diversity enable innovation?, mens Bjørn Terje presenterer artiklene Swedish regional innovation systems policy in a Nordic comparative perspective og Regional branching mechanisms in different regional contexts.

Transaksjoner mellom selskap og aksjonær
Benn Folkvord
holdt 25.9 et foredrag på et seminar på BI Nydalen for skatterådgivere og ansatte i Skatteetaten. Tittelen på foredraget var Transaksjoner mellom selskap og aksjonær.

Inspirasjonssamling i realfag
26.- 27.9 hadde Rogaland fylkeskommune invitert 60 andreklassinger fra videregående skoler i fylket til såkalt «inspirasjonssamling i realfag» på Hjelmeland. Klaus Mohn hadde ansvaret for en totimers sesjon kalt Energi, økonomi og samfunn. Klaus brukte rundt en time på dilemmaer og avveiinger liggende til grunn for de globale energiutsiktene. Dette ble etterfulgt av en halvtime med gruppearbeid der studentene skulle finne for- og motargumenter knyttet til petroleumsvirksomhet i Lofoten/ Vesterålen. Sesjonen ble avsluttet med en presentasjon av resultatene i plenum.

Skattefaglig forening
26.9 avholdt Skattefaglig forening i Rogaland medlemsmøte ved HHUiS. Atle Wiig holdt et foredrag kalt Utbyttebeskatning ved utdeling av innskutt kapital – typiske feiltrinn, kontrollmetodikk og praktiske eksempler.

Fedrepermisjon
25.9 holdt Ingeborg Foldøy Solli et lønsjseminar om fedre i permisjon på Senter for kjønnsforskning ved UiS.

Finanskonferanse
Siri Valseth deltar 16.10-19.10 på 2013 Financial Management Association Annual Meeting i Chicago. Siri presenterer artikkelen Forecasting yield changes using bond market order flow.

Økonomi og finans
Seminarserien Økonomi og finans avholdt 2.10 åpent seminar med førsteamanuensis Annette Alstadsæter som presenterte artikkelen Social networks and tax avoidance: Evidence form a well-defined Norwegian tax shelter.

Tidlig innsats
26.9 åpnet Ingeborg Foldøy Solli Oppvekstkonferansen i Lyngdal kommune og snakket om betydningen av tidlig læring og tidlig innsats.

Karbonpriser og klimagevinst
Klaus Mohn ble intervjuet i Stavanger Aftenblad 3.10 om mulig klimagevinst ved høye karbonpriser. Klaus mener at økte karbonpriser kan tvinge selskapene til å redusere produksjonen i takt med klimaambisjonene: «Dersom globale kvotepriser settes til et nivå som harmonerer med et overordnet utslippsnivå, blir alle andre tiltak overflødige. Da må oljeselskapene i neste omgang regne dette inn i et lønnsomhetsperspektiv for hvert nytt felt de går inn i. Høyere karbonpriser kan gjøre at prosjekter med marginal lønnsomhet og høye CO2-utslipp blir skrinlagt av seg selv». Samme artikkel var også på trykk i Bergens Tidende samme dag.

Demography
Sammen med Mari Rege har Ingeborg Foldøy Solli fått antatt artikkelen The Impact of Paternity Leave on Fathers Future Earnings i tidsskriftet Demography.

Adferdsøkonomi
Miguel A. Luzuriaga
presenterte artikkelen Taking Risk with Other People’s Money: Does information about the others matter? på konferansen 8th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics avholdt på Universitetet i Stockholm 27.- 28.9.

På samme konferanse presenterte Ola Kvaløy artikkelen Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives (skrevet sammen med Petra Nieken og Anja Schottner)

MDLinx
Elisabeth Lind Melbyes artikkel Parental food-related behaviors and family meal frequencies: associations in Norwegian dyads of parents and preadolescent children publisert i BMC Public Health var i slutten av september rangert som den 11. mest leste artikkelen (av 71) i sin kategori på MDLinx rangering av medisinskfaglige artikler.