en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 40/12

NORSKE FLEECEJAKKER
I en artikkel i Dagbladet 19.9 diskuteres Norrønas produksjon av fleeceprodukter. Nørrøna har kjørt en reklamekampanje som påstår at deres produksjon har betydelige miljøgevinster; plastflasker blir omgjort til klesprodukter. Men det viser seg at plastflaskene knuses i Norge før de fraktes videre til USA for å bli omdannet til fleecemateriale. Deretter sendes varene til Kina, hvor jakkene produseres. Thomas Laudal har forsket på klesbedrifters samfunnsansvar i forhold til miljø og lokalbefolkning, og er intervjuet i saken. Han mener at en reklamekampanje som gir inntrykk av at bedriften følger opp miljøvennlige krav kan være positivt: «Det kan ha smitteeffekt, og bidra til større oppmerksomhet rundt CO2-utslipp til tross for at dette isolert sett ikke har betydning. Det legger press på konkurrentene og øker forventningene til forbrukerne.»

GLOBAL AQUACULTURE ADVOCATE
Yuko Onozaka
, Håvard Hansen og Ragnar Tveterås har en større artikkel om laksens posisjon hos europeiske forbrukere i magasinet The Global Aquaculture Advocate (Volum 15, utgave 5). Artikkelen tar utgangspunkt i forskning hvor 500 forbrukere fra fem europeiske land blant annet rangerer ulike matprodukter i forhold til hverandre. Laks fikk høy score i alle land med hensyn til helse, men fikk dårlig score med hensyn til tilgjengelighet.

NORGES BANKS PRIS TIL BESTE MASTERUTREDNING
Bernt Arne Ødegaard
har vært med i evalueringen av Norges Banks pris til beste masterutredning i finans sammen med fagpersoner fra BI, NHH og NTNU. Ødegaard representerer UiS ved utdelingen av prisen, som er på 50 000 kroner.

FORSKERSKOLE I INNOVASJON
Det er etablert en ny forskerskole i innovasjon finansiert av Forskningsrådet. De beste miljøene i Norge og internasjonalt bidrar i skolen/programmet, og UiS er en av samarbeidspartnerne. Eric Brun, Marte C.W. Solheim og Gry Høiland (ny stipendiat, starter opp i desember), deltok på den første samlingen. Skolen er presentert redaksjonelt på Forskningsrådets nettside, og Marte siteres på følgende: «(…) En ekstra motivasjon for å søke var at programmet virkelig har evnet å få kremen av forelesere innenfor feltet til å bidra. Det er et privilegium å få høre dem, diskutere med dem og få tilbakemeldinger fra dem».

BARNEUNIVERSITETET I STAVANGER
Hvordan er det på et universitet? Hva er en forsker? Kan barn forstå hva de sier? For femte år på rad (25.9) inviterte UiS elever fra 5.- 7. klasse til å bli kjent med universitetet og noen av forskerne. Elisabeth Lind Melbye holdt et av foredragene. Hennes innlegg hadde tittelen Bra mat! og fokuserte på hvorfor det er bra – og kult - for barn og unge å spise sunt.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Åshild Johnsen
presenterte 28.6 artikkelen "Instrinsic versus Instrumental Reciprocity" på Nordic Cenference on Behavioral and Experimental Economic – avholdt ved Norges Handelshøyskole.

Jan Frick var 4. oktober i Stockholm for å presentere foreløpig status på prosjektet Living Lab.

Håvard Hansen holdt 5. oktober en presentasjon på temalønsjen til Måltidets hus. Basert på en tematisk oppfordring fra arrangørene, gav han innlegget tittelen "Hva skjer i de lukkede rom? En orientering om matrelatert forskning ved UiS."

Bernt Arne Ødegaard er blitt medlem i Stavanger Vitenskapsakademi.

Åshild Johnsen presenterte 7.august artikkelen "The cost of living in China: Implications for poverty and inequality" på konferansen til International Association for Research in Income and Wealth i Boston, USA.

Tatiana Iakovleva gir en gjesteforelesning ved Universitetet i Nordland kalt Open Innovation 24. oktober. Tatiana skal også holde et foredrag på et seminar i regi av Næringsforeningen i Stavanger. Seminaret avholdes 30. oktober, og er kalt Tøffe tak. Tatianas foredrag har tittelen "Gründer exit: Økonomiske og emosjonelle drivere".

Miguel Angel Luzuriaga Moreno er blitt valgt til styremedlem i Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Bernt Arne Ødegaard er oppnevnt som opponent på forsvaret av en doktorgradsavhandling ved Norges Handelshøyskole
.
Seminarserien Økonomi og Finans arrangerer 10. oktober seminar med Fred Schroyen (NHH). Han holder et innlegg med tittelen "Mapping risk aversion in Norway using hypothetical income gamblers". Seminaret finner sted i H125 i EAL- hus fra 1130-1230.

Tatiana Iakovleva
er medforfatter (sammen med Peter Kiryshin og Bala Mulloh) på artikkelen "Developing Øresund Region’s Innovation System with Clean Technology Entrepeneurship". I september ble artikkelen presentert på konferansen 7. European Conference in Innovation and Knowledge Management i Portugal.

EVU-tilbudet til HHUiS, Executive Master in Business Administration (MBA), har nå startet opp. Interessen for studiet er svært stor, og det måtte settes et tak på 35 studenter. Første kursdel (Lederskap og mestring),