en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 38/13

Nettverk og innovasjon
Rune Dahl Fitjar har fått akseptert artikkelen The Geographical Dimension of Innovation Collaboration: Networking and Innovation i tidsskriftet Urban Studies (nivå 2).

Forsknings- og innovasjonskonferanse
Onsdag 25.9 blir Haugesunds forsknings- og innovasjonskonferanse arrangert for femte gang. Temaet for årets konferanse beskrives slik: «Tverrfaglighet og faren ved å bli for smale i kompetanseprofilen. Det finnes en rekke fagområder man kan høste kunnskap fra som kan være god nytt i de fleste industrier». Bjørn Terje Asheim holder foredraget Er omfattende regional spesialisering et hinder for fornyelse? Om sti-avhengighet og lock-in problematikk i innovasjonssystemet. Jan Frick holder foredraget Introduksjon til Industrial Asset Management.

Forsker på framtidens løsninger
Rune Dahl Fitjar ble presentert i spalten Folk i Stavanger Aftenblad 17.9. Rune poengterer sterkt viktigheten av internasjonalt samarbeid for å øke innovasjonsgraden i et samfunn: «Tradisjonelt har en hatt den oppfatning at klyngeaktivitet i Silicone Valley-stil fører til økt innovasjon, men vi har funnet ut at så ikke nødvendigvis er tilfellet. Det som gir økt innovasjon er internasjonalt samarbeid, og møtet med annen kompetanse og andre måter å tenke på». I tillegg til flere andre ting, registrerer Alltid først- redaksjonen med tilfredshet at Rune er en dedikert tilhenger av Viking, og på spørsmål om hva som provoserer ham, svares følgende: «Jeg er en tålmodig sjel. Det må kanskje bli Rosenborg».

Tariffseminaret 2013
Toppledelsen i NHO arrangerer årlig et såkalt tariffseminar. Under årets seminar var Mari Rege invitert, og hun holdt et foredrag kalt Relativ lønn, adferdsøkonomi. Andre foredragsholdere var administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, professor Steinar Holden og professor Alexander Cappelen.

Seminarserien Økonomi og finans
Det ble arrangert et åpent seminar med Robert Dur fra Erasmus University Rotterdam 18.9. Dur holdt et foredrag kalt "Instrinsic Motivation of Public Sector Employees: Evidence for Germany".

SR-banks HR-forum
Sparebank 1 SR-bank inviterte 16.- 17.9 til HR-forum i Stavanger. Teamet var «HR som verdiskaper for kunden». Mari Rege holdt et foredrag kalt Prokrastinasjon.

Litt betenkelig
Valgdagen (9.9) holdt Finn Kydland gjesteforelesning på UiS. I den forbindelsen ble han intervjuet av Dagens Næringsliv om bruken av oljepenger og handlingsregelen. Nobelprisvinneren holder normalt til i USA og er ikke detaljorientert om norsk politikk. Selv om han synes at den norske diskusjonen om handlingsregelen er uheldig, mener han at «… lønnsomme investeringer bør gjennomføres uavhengig av hvor pengene tas fra».

Møte med Næringsforeningen
Tirsdag 1.10 (fra 1800-2000) arrangerer Næringsforeningen et møte for masterstudentene ved HHUiS. Finansnæringen i Rogaland forteller hva som foregår innenfor deres forskjellige forretningsområder. Hovedfokus vil være corporate finance og kapitalforvaltning. Blant foredragsholderne er Leif Ramsnes (Swedbank First Securities) og Nicolai Stærfeldt (Skagenfondene). Møtet avholdes i Rosenkildehuset.

Statoil og In Amenas
12.9 ble Klaus Mohn intervjuet i Aftenposten forbindelse med en sak om Statoils virksomhet i Algerie. Han tror ikke virksomheten i In Amenas er uunværlig for Statoil: «Mitt inntrykk er at den strategiske betydningen av Statoils virksomhet i Algerie ikke er uvurderlig. Derfor kan det ikke utelukkes at selskapet vil avslutte sin virksomhet i landet, og spesielt dersom granskningsrapporten avdekker forhold som gjør det vanskelig å få opp sikkerheten på et tilfredsstillende nivå». Saken ble plukket opp av flere andre medier, blant annet E24 og Nettavisen. Klaus ble i tillegg intervjuet om saken av NRK Dagsnytt.

Bussvei, bybane eller...?
Sammen med masterstudent Tonje Helvig, hadde Gorm Kipperberg 11.9 en kronikk i Stavanger Aftenblad om kollektivsatsingen på Nord-Jæren. Kronikken stiller seg kritisk til at «(t)il tross for politisk enighet om at noe må gjøres har det nå gått flere år med diverse utredningsarbeid og lokalpolitisk debattering, uten at objektiv kunnskap om hva som er den beste løsningen for regionen har blitt frembragt». Kronikken mener at kunnskapsmangelen kan møtes gjennom anvendelse av verdsettingsmetoder som er veletablerte på den internasjonale transport- og miljøøkonomiske forskningsarenaen: «Nå etter valget vil det være klokt å vurdere nødvendigheten av ytterligere utredninger, men da med sikte på høyere vitenskapelig kvalitet enn det utredningsarbeidet som har blitt foretatt så langt. Vårt håp er at undersøkelser av preferanser og betalingsvilje hos de som blir berørt kan få mer fremtredende rolle i beslutningsgrunnlaget».

Entreprenørskap og intensjoner
Tatiana Iakovleva har fått antatt artikkelen Entrepreneurical intentions in post.Soviet economies i tidsskriftet International Journal of Entrepreneurship and Small Business».