en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først - Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 36/13

Toppen er nådd i oljebransjen
I et intervju 5.9 på Aftenbladet.no om utviklingen i oljebransjen, mener Klaus Mohn at veksten i oljebransjen nå har nådd en foreløpig topp: «Ingen trær vokser inn i himmelen, heller ikke dette. Nå har vi hatt en veldig sterk vekst i flere år. Jeg forventer at investeringene flater ut og med mindre oljeprisen stiger, vil vi ha nådd toppen inntil videre».

Kvinner og kår
I Fredagskronikken i Dagens næringsliv 30.8 spør Mari Rege om hvorfor så mange kvinner jobber deltid, mens de fleste menn jobber fulltid. Det er også store kommunale forskjeller i andelen kvinner som jobber fulltid:» Kan tradisjonelle kjønnsrollemønstre innlært fra barndommen forklare noe av de kommunale forskjellene i kvinnens fulltidsarbeid?» Sammen med Venke Furre Haaland har Mari undersøkt om stemmegivning ved stortingsvalg fanger opp noe av denne kommunale variasjonen: «For flere partier ser vi en sterk sammenheng mellom stemmegivning i oppvekstkommunen og sannsynligheten for å være fulltidsarbeidende kvinne som voksen (…) Spesielt ser vi en sterk negativ trend for Kristelig Folkeparti (…) For SV er dette motsatt».

Andre folks penger
Miguel A. Luzuriaga
presenterte 27.8 artikkelen Playing the Trust Game with Other People’s Money på Congress of the European Economic Association (EEA) og European Meeting of the Econometric Society (ESEM) – begge avholdt på Universitetet i Gøteborg.

Born to run behind
Ingeborg Foldøy Solli
presenterte artikkelen Born to run behind på EEA. Artikkelen handler om hvordan inntekstsprofiler sett over livsløp avhenger av når på året man er født.

Norsk skolemat
I en artikkel på nrk.no 4.9 om skolemat, er Elisabeth Lind Melbye intervjuet. Artikkelen ser på forskjeller mellom svensk og norsk skolemat, og drøfter hva sunn skolemat egentlig er: «Matpakka kan være bra, men det spørs hva som er i matpakka. Skal en matpakke være god nok bør det være balanserte mengder av karbohydrater, fett, proteiner og mikronæringsstoffer». Elisabeth ser på skolemat som et godt folkehelsetiltak: «I skolen kan vi nå alle. Sunn mat i skolen vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og dette kan bidra til bedre helse senere i livet».

Seminarserien Økonomi og finans
Det blir åpent seminar onsdag 11.9 (H125 i EAL-bygg, fra 1130-1230) med Michael Ewens fra Tepper School of Business (Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA). Han presenterer artikkelen Is a VC Partnership Greater than the Sum of its Partners?

Innovasjonsdager
5. – 6- september arrangerer Senter for innovasjonsforsking ved UiS Innovation Days 2013. Det blir både seminar om kommersialisering, utdeling av Sparebank 1 SR-banks innovasjonspris og internasjonal workshop om regional utvikling.

The IFAVA Scientific Newsletter
Elisabeth Lind Melbye er en av tre forfattere i septemberutgaven av The IFAVA Newsletter. Utgaven har fokus på foreldre-barn-interaksjoner, mat og helse. Elisabeths bidrag er basert på to av artiklene som inngikk i hennes doktorgradsarbeid.

Sentralbankkonferanse
Bernt Arne Ødegaard
deltar 5.- 6.9 på konferansen 9th Annual Central Bank Workshop on the Microstructure of Financial Markets. Konferansen avholdes i Frankfurt, Tyskland.

Opphold i Sveits
Åshild Auglænd Johnsen har et forskningsopphold ved Universitetet i Zürich i perioden september til desember. 9. 11 presenterer hun samme sted artikkelen Conspiracy against the public på en PhD-konferanse.

BMC Public Health
Elisabeth Lind Melbye
har sammen med Torvald Øgaard (NHS), Nina C. Øverby (UiA) og Håvard Hansen fått akseptert artikkelen Parental food-related behaviors and family mealtime frequencies: associations in Norwegian dyads of parents and preadolescent children i journalen BMC Public Health. Journalen er på nivå 1 i det norske rangeringssystemet, men har høyere impact factor enn flere av nivå 2 journalene innen økonomi/markedsføring/business, og også høyere enn enkelte av journalene på den prestisjetunge listen Financial Times bruker til å rangere handelshøyskoler.

The Norwegian Financial Research Conference
Bernt Arne Ødegaard, Ola Kvaløy
og Klaus Mohn deltok 27.8 på konferansen The Norwegian Finance Research Conference. Konferansen er organisert som en del av The Norwegian Finance Initiative (NFI). NFI beskriver seg selv slik: «Norges Banks programme to promote excellence in financial research and education in areas relevant to the long-term management of the Government Pension Fund Global».

Personalnyheter
Bjørn T. Asheim
er tilsatt som professor i økonomisk geografi og innovasjonsteori. Bjørn sitter på kontor H-222.

Videre er Rune Dahl Fitjar tilsett som professor i innovasjonsstudier. Med sine 33 år blir han dermed den yngste professoren ved UiS. Rune har fått kontor H218.

HHUiS har også fått en ny stipendiat i markedsføring: Lilia Murtazina tiltrer 1.10, og vil sitte i det nye stipendiatlandskapet i andre etasje. Hun har sin mastergrad fra NHS, og går inn i et treårig engasjement samfinansiert av HHUiS og det NFR-støttede prosjektet Norske råvarer som driver for merverdi. Håvard Hansen og Kai Viktor Hansen (NHS) vil være veiledere.