en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 36/12

DESIGNERMATPAKKER OG SKOLEMATKULTUR
Elisabeth Lind Melbye
var radiointervjuet av NRK Rogaland fredag 31.8 (innslaget ble også sendt nasjonalt på P2 senere samme dag). Temaet var såkalte designermatpakker (foreldre som lager små kunstverk av matpakkene til barna), og hvordan bilder av disse «kunstverkene» legges ut på sosiale medier. Elisabeth mener at disse forseggjorte matpakkene ikke er et problem i seg selv, men at de kan værer med på å forsterke klasseskiller. I tillegg kan dette skape forventninger og stress for allerede travle foreldre. Elisabeth poengterer at mat skal kunne se ut som mat, selv om matpakkene gjerne kan være fargerike (frukt og grønt). Dette ble også presentert i Aftenposten 7.9: «Friske barn må kunne spise vanlig mat som ligner på vanlig mat. Det er noe galt om vi ikke kan spise fiskekaker som ligner på fiskekaker».

Elisabeth har også vært intervjuet i en sak presentert i Stavanger Aftenblad 5.9 om servering av mat på skolene. I tillegg er hun brukt som ekspert i en sak i samme avis dagen etter om matpausers lengde på grunnskolen: «Mindre enn 20 minutter er for lite. Får ikke elevene nok tid, vil kanskje noen ikke få spist nok og de blir fort sultne igjen. Dette kan så gå utover konsentrasjons- og prestasjonsevnen. Det nytter ikke å satse på god undervisning hvis elevene er ukonsentrerte og lite mottakelige for læring».

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Terje I. Våland
holdt nylig foredrag og deltok i et diskusjonspanel innen temaet oljestimulert industriutvikling på konferansen National Participation in the Oil and Gas Industry. Konferansen ble arrangert av Olje for utvikling (UD) og Petrad. Foredragets tittel var "Enchancing Local Content – the local business dimension". Deltakerne inkluderte representanter fra statsapparatet i oljerike utviklingsland – I tillegg til Norad og UD.

Benn Folkvord holdt foredrag for Skatterettslig forening (skatterådgivere og ansatte i Skatteetaten) tirsdag 28.8 med temaet "Transaksjoner mellom selskap og aksjonær – fallgruver og tilpasningsmuligheter".

Gorm Kipperberg har fått antatt artikkelen "Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs" i tidsskriftet Environmental and Resource Economics (Springer).

Tarjei Mandt Larsen er medredaktør for boken The Philosophy of Computer Games (Philosophy of Engineering and Technology) som nylig kom ut på forlaget Springer.

Kristoffer W. Eriksen presenterte artikkelen "No guts, no glory: Excessive risk-taking in tournament" (skrevet sammen med Ola Kvaløy) på en internasjonal konferanse ved Universitetet i Luxemburg uke 36.

Jan Frick er valgt inn som medlem i Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS).

Kristoffer W. Eriksen har takket ja til et tilbud om å skrive en fast spalte for nyhetsportalen a jour. Portalen formidler hendelser og nyheter innen finansmarkedet. Målgruppen er finansielle rådgivere i norske banker. Kristoffer og andre fagpersoner skal gjennom sine artikler styrke bransjens mål om god finansiell rådgiving, og i den sammenhengen er Kristoffers spisskompetanse innen adferdsøkonomi særlig relevant.

Jan Frick og Tatiana Iakovleva har fått antatt hver sin artikkel i boken "ISEI 2012" – som gis ut både som ebok og i papirutgave (Webster forlag).

Mandag 10.9 arrangerer HHUiS seminar i adferdsøkonomi.
Seminaret har et internasjonalt sett av foredragsholdere, inkludert professor Terrance Odean (som er tilknyttet HHUiS) fra UC Berkeley, USA. Han presenterer artikkelen "Do Day Traders Rationally Learn About their Ability?"

PERSONALNYHETER
Sveinung Elliasen er ansatt som stipendiat i rettsvitenskap.