en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 34/12

SOMMERSTUDENT PÅ COLUMBIA UNIVERSITY
Student Tarjei Lode har vært sommerstudent i USA; Han fikk toppkarakterer under oppholdet på anerkjente Columbia University i New York. Lode var en av 30 som kom inn på sommerprogrammet i økonomi til prestisjeuniversitetet og studerte der fra 2.7 til 10.8. Lode er presentert i Stavanger Aftenblad 22.8, og Gorm Kipperberg, som var Lodes foreleser i mikroøkonomi, siteres blant annet på følgende: «Dette er veldig stort, både for ham og Handelshøgskolen ved UiS. Columbia er et av de beste universitetene i verden på alle fagområder og helt i toppsjiktet i «business». Bare det å være så fremsynt, ambisiøs, og være i besittelse av bevisstheten om og den egenskapen det er å tørre å drømme store tanker, er bemerkelsesverdig».

RISIKOELSKERNE
Ola Kvaløy
skriver 24.8 i sin faste spalte (Fredagskronikken) i Dagens Næringsliv om insentivstrukturen i finansnæringen. Ola mener at insentivstrukturen bidrar til overdreven risikotakning, og i noen tilfeller ulovlige snarveier og manipuleringer. Finansnæringen nyter selv gevinstene ved sin virksomhet, mens kostnader og tap deles med resten av samfunnet. Spørsmålet blir da hvordan reguleringen av denne næringen best kan gjennomføres. Ola mener det er nødvendig å se grundig på insentivordningene og karrieremotivene hos dem som yter kreditt: «Med riktigere avlønning vil finansnæringens fotsoldater gjøre riktigere risikovurderinger».

BOLIGSITUASJONEN FOR STUDENTER
Rogalands Avis har 24.8 en artikkel om boligproblemene for studenter i Stavangerregionen. Håvard Hansen er intervjuet, og mener at det bare finnes én løsning på boligproblemet, og det er å bygge mer boliger – og høyere boliger: I Oslo er det bygget studentboliger med 10-12 etasjer. I Stavanger praktiseres det derimot en helt håpløs utnyttelse av areal, når det ikke er lov å bygge mer enn fire- fem etasjer (…) De burde lagt på ti etasjer til, og vi burde bygget tusenvis av nye boliger».

PLANLEGGINGSDAGER KOSTER MILLIARDER
17.8 var Ola Kvaløy intervjuet på NRK Rogaland om kostander ved planleggingsdager i barnehager: «Barnehagenes planleggingsdager kan skape tap i verdiskapning på flere hundre millioner per planleggingsdag (…) Som et rikt land kan man jo si at vi har råd til dette. Samtidig kunne pengene vært brukt til andre ting. For eksempel kunne det jo blitt en betydelig lønnsøkning for dem som jobbet i barnehage hvis de heller tok planleggingsdagen på ettermiddagen.»

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Ola Kvaløy
presenterer artikkelen "Incentives to Motivate" (skrevet sammen med Anja Schottner, University of Bonn) på konferansen European Economic Association (EEA) i Malaga, Spania, 28.8. Samme artikkel presenteres også på konferansen European Association of Research in Industrial Economics (EARIE) i Roma, Italia, 3.9.

Yuko Onozaka presenterte artikkelen "Individuals Personality, Food Choice and Health Logo Use" (skrevet sammen med Håvard Hansen og Elisabeth Lind Melbye) på Workshop on Valuation Methods in Agro-food and Environmental Economics: Methodological and Empirical Challenges in Valuation Methods. Konferansen ble avholdt i Barcelona, Spania, 12.-13. Juli.

Yuko presenterte videre artikkelen "What If You Stop and Think About It? Nutrition Logos and Product Selection Behavior" på konferansen Agricultural and Applied Economics Association Annual Meeting i Seattle, USA, 12.-14.8. Også denne artikkelen er skrevet sammen med Håvard og Elisabeth.

Yuko vil også presentere artikkelen "Multi-Country, Multi-Species Comparisons of Seafood Consumption Decisions: Lifestyle, Country Image and Product Perceptions" (skrevet sammen med Håvard Hansen og Ragnar Tveteraas) på Annual Meeting For World Aquaculture Society 1.-5.9. Konferansen avholdes i Praha, Tjekkia.

5.-6.9 avholdes det en konferanse i regi av Norges Sjømatråd, Nordea Bank, Norges Sildesalgslag og FHF i Bergen. Her presenterer Yuko artikkelen "Norsk sild sin posisjon i utvalgte markeder" (skrevet sammen med Håvard og Ragnar).

Klaus Mohn gir innlegg ved et frokostseminar om makroøkonomiske virkninger og utfordringer knyttet til aktivitetsnivået i norsk olje- og gassvirksomhet. Seminaret er i regi av Samfunnsøkonomenes forening, og avholdes i Oslo torsdag 13.9.

PERSONALNYHETER
Bjørge Laugen
har sagt opp sin stilling ved HHUiS fra og med 1.9.
Helge Mauland går av med pensjon, og har sin siste dag ved HHUiS 14.9.
Linda Bergsten er ansatt i fast stilling i ekspedisjonen i EAL- hus.