en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 3/13

OVERDREVNE AMBISJONER
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk, 18.1.13), skriver Ola Kvaløy om økonomers overdrevne selvtillit og ambisjoner når det gjelder muligheten for å predikere økonomiske utvikling. Ola mener at vitenskapelige artikler i svært liten grad forsøker å se inn i glasskula: «Fagets ambisjon er å identifisere adferd, økonomiske sammenhenger og mulige likevekter, for deretter å forsøke og forklare dem». Samtidig er det slik at drevne økonomer til stadighet uttaler seg om forventet utvikling i aksjemarkedet, oljepriser, boligpriser og renteutvikling. Ola mener videre at det er grunn til å være ekstra på vakt når ekspertene uttaler seg: «Troen på at de kan si noe om fremtiden, gjør dem mindre i stand til å gjøre nettopp det. Forskning viser at eksperter har overdreven tro på egne beregninger og estimater. Det gjør at de innsnevrer utfallsrommet mer enn nødvendig».

NAVNET SPILLER EN ROLLE FOR KARAKTERENE
Silje Kvalbein og Iselin Fardal
skrev en masteroppgave hvor de undersøkte hvordan mennesker lar seg påvirke av stereotyper og fordommer, og hvordan vi søker etter informasjon som bekrefter holdningene vi allerede har. Arbeidet deres, som ble veiledet av Håvard Hansen, ble presentert grundig i Stavanger Aftenblad 17.1.13. Kvalbein og Fardal undersøkte sammenhenger som høystatus- og lavstatusnavn, ulikheter mellom jente- og guttenavn, typiske innvandrer navn – med mer. Nøyaktig den samme oppgaven ble signert med ulike navn, og til sammen 400 personer ble bedt om å vurdere oppgaven. Resultatene viser blant annet at jentenavn scorer betydelig høyere enn guttenavn, og at høystatusnavn scorer høyere enn lavstatusnavn. Artikkelen ble raskt fanget opp av andre medier, og har vært presentert av VG (nett) og P4. I tillegg skal Kvalbein og Fardal i skrivende stund intervjues om saken i Norgesglasset på P1.

HELE BØRSHISTORIEN PÅ NETT
Tidligere har detaljert historisk informasjon om aksjehandelen på Oslo Børs vært mangelvare. Men så dukket det opp historiske børsdata (1900-1970) fra arkivene til den franske storbanken Crédit Lyonnais. De siste årene har Finansmarkedsfondet finansiert et prosjekt for digitalisering og offentliggjøring av denne informasjonen. Prosjektet har vært ledet av Bernt Arne Ødegaard, og databasen er nå klar til bruk.

FOLKETRYGDFONDET
Bernt Arne Ødegaard er valgt inn i styret for Folketrygdfondet.


FORSKERKONFERANSE INNEN MAT OG MARKED
Food market research- gruppen ved UiS har sammen med Handelshøgskolene i Tromsø og UMB, samt Nofima og NCE Culinology, tatt initiativ til en årlig forskerkonferanse innen mat og marked. Første konferansen går i Stavanger høsten 2013, og har fått 50.000 i arrangementsstøtte fra Bionær-programmet i NFR. Håvard Hansen har skrevet søknaden på vegne av gruppen, med HHUiS som prosjekteier. NORSKE RÅVARER NFR har innvilget fire millioner kroner til prosjektet Norske råvarer, som er et IPN- prosjekt hvor en rekke næringsmiddelbedrifter i tillegg går inn med ressurser. Måltidets hus er prosjekteier, mens Food market research gruppen ved UiS er partner. Håvard Hansen og Kai Viktor Hansen har deltatt fra UiS i søknadsutformingen.


PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER

Det årlige forskermøtet for samfunnsøkonomer ble for første gang avholdt ved UiS fra 7.- 8. januar. Nær hundre samfunnsøkonomer presenterte sine forskningsarbeid. Ingeborg Foldøy Solli og Ola Kvaløy satt i programkomiteen fra UiS. Presentasjoner ble gitt av følgende: Mari Rege, William Gilje Gjedrem, Ragnar Tveteraas, Åshild Auglænd Johnsen, Ola Kvaløy, Venke Furre Haaland, Yuko Onozaka, Bernt Arne Ødegaard og Svein Olav Krakstad.

14.- og 15.1 ble det arrangert en workshop for PhD- studenter (The Choice Lab) ved NHH. Åshild A. Johnsen og William G. Gjedrem deltok. Åshild presenterte artikkelen You always meet twice, mens William presenterte The Effect of Performance Feedback on Behavior: Evidence form a Quasi Natural Field Experiment.

Benn Folkvord er sammen med Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth redaktør og medforfatter på en bok om selskapsrett som er antatt ved Gyldendal akademisk. Boka kommer ut til våren.

Seminarserien Økonomi og finans avholder seminar 23.1 med Svein Olav Krakstad – som presenterer artikkelen SEO Cost Differences. between Europe and U.S.

Klaus Mohn deltar ved det tredje årlige symposiet om globale energiutsikter i regi av IEA/IEF/OPEC i Riyadh (Saudi-Arabia) 22.1. med en presentasjon om industriens perspektiv på ukonvensjonell oljeproduksjon - inkludert potensielle implikasjoner for marked og oljeprisdannelse.

Onsdag 30.1 arrangerer Forskningsrådet seminaret Mat fra havet – Norges muligheter. H.M. Kongen åpner seminaret, og Ragnar Tveteraas holder foredraget Kan den blå revolusjonen fortsette? Vekst og innovasjon i akvakulturbaserte verdikjeder globalt.

Tatiana Iakovleva har presentert to artikler på den årlige USASBE- konferansen i San Fransisco: Action- based entrepreneurship education: A new role of the student? og Entrepeneurial intentions in post-Soviet economies: Gender differences and entrepreneurial cultural values in Russia and Ukraina.

I arbeidetmed å få til en utviklingsavtale med University of Wisconsin-Madison, får vi besøk av Bill Nygren (Chair of Investments) og A. Kavajecz (Department Chair, Department of Finance). Kavajeczs forskningsinteresser passer godt med finansmiljøet på UiS, spesielt bidragene hans innen market microstructure. Målet med besøket er blant annet å få til felles forskningsprosjekter.

PERSONALNYHETER
HHUiS har fått delfinansiert en stipendiatstilling innen forbrukeratferd og mat av NCE Culinology som holder til i Måltidets hus. Håvard Hansen har stått som søker, på vegne av Food Market Research gruppen. HHUiS går inn med de resterende midlene (50 %) for å gi full finansiering i tre år.

Det er lyst ut en stilling som doktorgradsstipendiat i markedsføring. Søknadsfristen er 28.2. Kenneth Wathne er kontaktperson.

Roald Martinussen er tildelt opprykk til dosent i rettsvitenskap med virkning fra 1.5.2011. Dette er gjort på bakgrunn av en enstemmig kompetanseerklæring