en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 23/13

International Academy of African Business and Development
Terje I.Våland presenterte artikkelen Local Content in extractrive industries of developing countries: a research agenda på 14. annual IAABD international conference i Accra, Ghana. Artikkelen er skrevet sammen med Richard A.Owusu. IAABD har følgende formål: “(P)romote sustainable business and economic development in Africa through strategic intellectual discourse and offering of practical business solutions”.

Kjøpers marked
VG vil i en serie kronikker sette søkelyset på framtiden for norsk petroleumsnæring. 4.6 hadde Klaus Mohn en kronikk på trykk som utfordret synet på hvor avhengig Europa er av norsk gass: «Etterspørselen er svekket, tilbudet er på vei opp, konkurransen øker og klimapolitiske signaler går i gassens disfavør». Kaspiregionen har store gassressurser og USAs skifergassproduksjon har gjort USA selvforsynt med naturgass. Og nettopp utvinning av skifergass kan endre gassmarkedet radikalt; det finnes lovende geologiske formasjoner i Sør-Amerika, Afrika, Kina og Australia. Det finnes naturligvis også muligheter for at etterspørselen etter norsk naturgass øker, men Klaus avslutter kronikken slik: «Kort sagt er det ikke sikkert at Europa lenger er like avhengige av norsk naturgass som mange liker å tro».

Labor Markets, Families and Children
18.- 19.6 avholder HHUiS en workshop (på rom G-101 i AR-hus) kalt Labor Market, Families and Children. Arrangementet er et samarbeid mellom UiS, NHH og Norges Forskningsråd, og alle er velkomne til å delta. Blant foredragsholderne finner vi Mari Rege (The Intergenerational Transfer of the Gender Gap in Labor Force Participation) og Venke Furre Haaland (The Effect of Maternal Labor Force Participation on Long Term Child Outcomes).

International Council of Small Business
Tatiana Iakovleva skal presentere artikkelen "Gender Differences in Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions and Cultural Norms” på ICSB (International Council of Small Business), Puerto Rico. Hun skal også holde et foredrag om kvinnelige entreprenører i Norge og i Russland på ICSB Women’s Entrepreneurship pre-conference.

Boligmarkedets utvikling
NRK Rogaland hadde 6.6 i sin ettermiddagssending (TV) en reportasje om utviklingen på boligmarkedet. Det viser seg at boligprisene stod stille fra april til mai, og flere økonomer mener at boligprisene i de store byene kan synke med så mye som 40 %. Klaus Mohn var intervjuet i saken, og påpekte at det største fallpotensialet ligger i de store byene. Klaus var klar på at det finnes flere grunner til bekymring, men at det ikke er grunn til å se veldig svart på situasjonen framover: Det er forhold i Norge som gjør oss sårbare, men det er ikke mulig å utelukke en moderat prisøkning også i tiden framover.

Doktorgradskurs i Norwich
William G. Gjedrem deltar i juni på to doktorgradskurs med professor David Cooper på School of Economics Summer School, University of East Anglia (UEA) i Norwich. Kursene heter Experiments and Economics of Organization og Behavioural Game Theory.

Fagseminar om forbrukeratferd
3 juni var fem forbrukeratferdsforelesere fra BI på besøk på HHUiS, hvor Håvard Hansen var vert for deres årlige fagseminar. Temaet var mat og matforbruk. Seminaret ble lagt til UiS fordi Håvard er medforfatter på læreboken som brukes i forbrukeratferd på BI. Håvard var også ansvarlig for det aktuelle kurset før han kom til UiS.

Økonomi og finans
Seminarserien Økonomi og finans avholdt onsdag 5. juni seminar med Giacomo Calzolari fra University of Bologna. Calzolari presenterer artikkelen "Exclusive contracts and market dominance".

Kom igjen, ketchup
29 mai holdt Håvard Hansen foredrag for en rekke aktører i tomatbransjen som var samlet i Stavanger for blant annet å se på hvilke FoU-utfordringer bransjen står overfor. Tittelen på foredraget var Kom igjen, ketchup: Utvalgte skrøner om forbrukere, tomater og forbruk av tomater. Håvard snakket om viktigheten av forbrukerinnsikt i en bransje som snuser på helårsproduksjon av det som tradisjonelt har vært veldig sesongbasert.

Åshild presenterer
Åshild A. Johnsen presenterte 3. juni artikkelen "You always meet twice" (skrevet sammen med Ola Kvaløy) på 6th Maastricht Behavioral and Experimental Economics Symposium. Videre presenterte Åshild 30 mai "The cost of living in China: implications for poverty and inequality" (skrevet sammen med Ingvild Almås, NHH) på Spring Meeting for Young Economists i Århus. Hun skal også presentere" Poverty in China as seen from outer space" (skrevet sammen med Ingvild Almås og Andreas Kotsadam) på The Nordic conference on Development Economics i Bergen 17. juni.

Barnehageforedrag
Ingeborg F. Solli holdt 6.juni et foredrag om betydningen av tidlig innsats for alle styrerne i barnehagene i Stavanger kommune.

Svikt i tiggermarkedet
Et flertall ønsker å forby tigging, men finner de støtte i økonomisk teori, spør Ola Kvaløy i sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk). Ola påpeker at et velfungerende marked er verdiskapende, og at tiggermarkedet ikke er noe unntak: Skal dette forbys må det begrunnes i omfattende markedssvikt. Og det er nettopp det Ola benytter kronikken til å diskutere: «Motstandere mot et tiggeforbud blir utfordret til å fremme løsninger framfor å veive med sine liberale prinsipper eller sosiale samvittighet. Men bevisbyrden ligger hos tilhengerne. Svikten i tiggermarkedet er neppe stor nok til å kreve et forbud. Det er fattigdommen som er problemet, ikke tiggingen».

Fordels- og bonuskort
Håvard Hansen ble 6. juni intervjuet på Ettermiddagslokalen (NRK P1) om butikkers bruk av fordels- og bonuskort. Håvard satte kortene inn i en historisk kontekst, og mener at slike systemer – for engasjerte forbrukere – medfører billigere varer. Han understreket samtidig at dette ikke på noen måte er veldedighet, men snarere systemer for å skape lojalitet. Og billigere varer i en kategori, medfører ofte dyrere varer i en annen kategori: Fordels-