en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først - Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 21/13

Artikkel i Appetite
Elisabeth Lind Melbye har fått akseptert artikkelen Associations between parental feeding practices and child vegetable consumption. Mediation by child cognitions? i det svært velrennomerte tidsskriftet Appetite. Medforfattere er Torvald Øgaard (NHS) og Nina C. Øverby (Universitetet i Agder).

Forskningsopphold ved CES
Ola Kvaløy
har forskningsopphold ved Center for Economic Studies (CES) i Munchen i perioden 22.5-14.6. Ola gir blant annet et lite doktorgradskurs kalt Relational contracts: Theory and Experiments.

Ola Kvaløy skal også gi to seminarer. Mandag 27.5 presenterer han No guts, no glory: Excessive risk-taking in tournaments på CES (skrevet sammen med Kristoffer Eriksen). Tirsdag 28.5 presenterer han Hidden benfits of rewards ved Munich Graduate School of Economics (artikkel skrevet sammen med Petra Nieken, University of Bonn, og Anja Schottner, University of Konstanz).

Spår drama i olje
15.5 har Dagens Næringsliv en artikkel som presenterer Det internasjonale energibyråets (IEA) nye analyse av oljemarkedet for de neste fem årene. Det forventes at produksjonen av olje fra land utenfor Opec vil øke kraftig (6,64 millioner fat per dag), samtidig som også etterspørselssiden endres: Dette kvartalet står land utenfor OECD for mer av verdens etterspørsel etter olje enn OECD-land. Dette vil fortsette. Klaus Mohn er intervjuet i denne saken, og mener at aktørene i oljemarkedet allerede har priset inn de store endringene som IEA peker på. Klaus påpeker at bildet som tegnes opp framviser en svekkelse av fundamentale forhold bak oljeprisen: «Når oljeprisen ikke har falt mer enn den har gjort, handler det i stor grad om uro knyttet til Midtøsten, Nord-Afrika og forsyningssikkerhet. Det betyr igjen at hvis oljeprisen skal holde seg på de nivåene en har i dag, må risikoen også holde seg oppe knyttet til Midtøsten og Nord-Afrika».

Varsleren og sladrehanken
I spalten "Liv og levebrød" i Stavanger Aftenblad, skriver Benn Folkvord om forskjellen på angiveri og varsling (i juridisk forstand). Det første er like plagsomt som det andre er nødvendig. Benn understreker at det som regel er lite penger, ære eller berømmelse i potten for de som våger å si ifra. Den internasjonale trenden er allikevel klar: «Man innfører lover som verner varslere. Mer enn 50 land har de siste årene innført nye regler som beskytter varslere og andre fløyteblåsere. Kunsten er å balansere varslernes behov for beskyttelse mot hensynet til ikke å skape et orwellsk angiversamfunn».

CIAM og Min Novation
Jan Frick
var på Teknisk Universitet i Tallinn (Estland) 14.- 16. mai for blant annet å besøke gruver som brukes til utvinning av olje fra oljeskifer. Besøket var del av prosjektet Min Novation, som ser på metoder for rensing av avfall fra gruver og oljeboring. Center for Industrial Asset management (CIAM) har fått nytt styre. Jan, som representerer UiS, deltar 28.5 på første styremøte. Jan og Murshid Ali har fått akseptert en artikkel til APMS2013-konferansen som arrangeres på PennState University (USA) i september 2013.

Vårseminar og vårkonferanse
Klaus Mohn
holder 27.5 en presentasjon om utsiktene på oljemarkedet og virkninger for norsk oljevirksomhet og norsk økonomi på Finansdepartementets vårseminar mandag 27.5.

Klaus Mohn deltar også på NHHs vårkonferanse 28.5. Han vil lede debattene Fra todelt til tredelt økonomi – fakta og utfordringer og Fleksibilitet og kompetanseoverføring i en tredelt økonomi.

Stipendorganisasjonene i Norge
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er blitt valgt til styremedlem i Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Økonomi og finans
Seminarserien Økonomi og finans avholder torsdag 30.5 (klokken 1130, på rom H125 i EAL-bygg) seminar med professor Kenneth Kavajecz fra University of Wisconsin. Kavajecz vil presentere et nytt prosjekt innen finansiell økonomi som han vil drive sammen med Kjell Jørgensen og Siri Valseth.

Nordsjørittet 2013
Lørdag 8.6 går den lokale Birkebeineren av stabelen. HHUiS stiller mann- og kvinnesterke med et heterogent og topptrent lag forsterket med venner, kjente og bekjente. Det er ikke tilfeldig at Benn står øverst på listen. Deltakere: Benn Folkvord, Håvard Godeset, Ragnar Roll, Torjus Fongaard, Bjørn Ivar Bø, Ragnar Tveterås, Bernt Arne Ødegaard, Åse Lea, Venke Furre Haaland, Åshild Auglænd Johnsen, Willy Myhre, Siri Valseth, Gorm Kipperberg, Kari Einarsen, Ståle Einarsen, Kjell Jørgensen, Bjørn-Marius Larsen, Thomas Laudal, Sarah Lindeberg, Sigbjørn Pedersen, Karl Jacob Roll, Ragnhild Roll, Konrad Skulstad og Ketil Solvik-Olsen.