en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 21/12

MAT MÅLT I MINUTTER
Håvard Hansen
hadde 19.5 en kronikk i Stavanger Aftenblad om matvarepriser. Hansen mener at målt i hvor lenge vi må jobbe for å kjøpe maten, er ikke maten i Norge spesielt dyr. Det er også slik at mange mener mye om dette, og forskjellige meningsbærere tilnærmer seg teamet ulikt. Håvard tar derfor utgangspunkt i hvordan forbrukerne vurderer priser, og har som utgangspunkt at alle vurderinger vi gjør, gjøres i forhold til et referansepunkt. I tillegg ser han på hva matvarer koster i form av tid (hvor lenge må vi jobbe for å ha råd til ulike matvarer) – ikke kroner og øre. Eksempelvis: Målt i penger koster en norsk Big Mac 263 % mer enn en polsk. Målt i tid er den polske 42 prosent dyrere. Håvard konkluderer på følgende måte: ”Om maten i Norge er dyr eller billig avgjøres av hvordan vi regner. Ser vi på hva vi har i inntekt, og tar disse pengene med oss til utlandet og handler mat der, er svaret ja, -norsk mat er dyr. Ser vi på innsatsen vi må legge ned for å kjøpe norsk mat, og sammenlikner med hvor mye andre må jobbe for å kjøpe det samme i deres eget land, så er svaret nei, -norsk mat er ikke særlig dyr”.

UBEHAGELIG KUNNSKAP
I sin spalte i Aftenpostens økonomiseksjon 11.5 drøftet Mari Rege hvorvidt velferdsstaten med sine sjenerøse trygdeordninger i noen tilfeller er med på å forsterke folks helseplager. Steinar Westin, fastlege og professor i sosialmedisin ved NTNU, gir Mari tilsvar på dette 16.5 i samme avis: ”Velferdsordningenes evige problem er at de må stå i dialog og balanse med samfunnets normer for hva den enkelte forventes å klare. Når våre medmennesker rammes av ”orker ikke, klarer ikke, kan ikke” overfor jobben, er det ganske riktig fastlegen de oppsøker. Ville vi blitt bedre leger om vi ikke behøvde å bry oss om hvordan våre pasienter mestrer arbeidet?” Westin konkluderer med at legens doble rolle som pasientenes advokat og myndighetens portvokter er vanskelig – men nødvendig. Mari svarer på dette med et motsvar i uke 21. Mari understreker igjen at det er et faktum at diffuse muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser står for over halvparten av fraværet i norsk arbeidsliv. Dette til tross for at det ikke finnes forskning som tyder på at disse menneskene blir bedre av ikke å jobbe. Forskning tyder også på at leger velger å etterkomme pasientens ønske om sykemelding, og at dette skjer selv når legen mener at jobb er en bedre behandling: ”Arbeidet med å sikre en bærekraftig velferdsstat krever at vi forholder oss til kunnskap som kan peke på viktige problemer ved våre velferdsordninger, selv om det kan være ubehagelig”. Mari møtte også Westin til debatt i Ukeslutt på NRK P1 lørdag 19.5.

KONKURANSE OM FOLKS FRITID
Håvard Hansen
er 18.5 intervjuet i Rogalands avis om den økte konkurransesituasjonen som oppstår knyttet til kulturaktiviteter når det nye konserthuset i Stavanger åpner. Håvard understreker at samtlige kulturarenaer kjemper om de timene folk vil og kan bruke på kulturaktiviteter: ”Til tross for at tilbudet er forskjellig hos de ulike kulturhusene, konkurrerer de om en ting, nemlig folks fritid (…) Folk har ofte begrenset tid til kulturaktiviteter”.

SKATTE- OG FERIEPENGER
Stavanger Aftenblad hadde 22.5 en artikkel om juni som måneden der lommebøkene fylles, fordi mange får både feriepenger og skattepenger. Håvard Hansen ble intervjuet om hvor økonomisk rasjonelt det er å bruke store beløp på dyre ferier og lignende, og uttalte blant annet at ”mennesker er ikke utpreget rasjonelle i økonomisk forstand, og at vi noen ganger betaler for ting kun fordi vi syns det er kjekt. Ferier som gir varige minner kan for enkeltindividet derfor være både rasjonelt og fornuftig".

BESTE TIDSSKRIFTARTIKKEL
Universitetsforlaget deler årlig ut en pris for årets tidsskriftartikkel. Sarah Lindeberg er nominert med artikkelen Tilbakevirkende lovgivning på skatterettens område – rettstilstanden etter Rt.2010 s. 143, Rederiskattedommen – publisert i Skatterett.

FORBRUKERHOLDNINGER
Bachelorstudent Lena T. Steine
ble 14.5 intervjuet av NRK Rogaland om resultatene framkommet i hennes bacheloroppgave. Tema for oppgaven var forbrukeres holdninger til å kjøpe brukt barneutstyr. Håvard Hansen er veileder.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Håvard Hansen
har sammen med Helge Thorbjørnsen ved NHH og Micael Dahlén, Henrik Sjódin, Johanna Linander og Camilla Thunell fra Handelshögskolan i Stockholm fått akseptert artikkelen "What will ´They´think? Marketing leakage to undesired audiences and the third-person effect i European Journal of Marketing".

Jan Frick skal presentere en artikkel om E-clic-prosjektet på konferansen International Symposium on Entrepreneurship and Innovation i Venezia uke 21.

Tatiana Iakovleva presenterer artikkelen Barriers to entrepreneurship in developing vs developed countries: Four countries study på samme konferanse.

Ola Kvaløy gir seminar på Rady School of Management 30.5. Ola presenterer artikkelen "No guts, no glory: Excessive risk-taking in tournaments" – skrevet sammen med Kristoffer Eriksen.

PERSONALNYHETER
Thomas Laudal
er ansatt som førsteamanuensis, og begynte I stillingen uke 20. Thomas sitter på kontor H-221.

Christian Børge Sørensen er ansatt som universitetslektor, og begynte i stillingen uke 21. Christian sitter på kontor H-140 inntil videre.