en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alltid først Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 19/13

Ny publikasjon på Financial Times-listen
Nok en gang har en ansatt ved HHUiS fått antatt en artikkel for publikasjon i et tidsskrift rangert på den prestisjefylte Financial Times-listen. Dette er den fjerde publikasjonen i journaler på denne listen av ansatte ved HHUiS de siste fem årene. Denne gang er det Kenneth H. Wathne som har fått antatt en artikkel i tidsskriftet "Strategic Management Journal".
Financial Times rangerer de beste handelshøyskolene i verden. Rangeringen består av en liste på 45 topptidsskrift på tvers av økonomi og ledelsesfagene. Hvert fagområde er representert med et svært begrenset sett av tidsskrifter med en høy score på innflytelse. Strategic Management Journal er et av tidsskriftene. Artikkelen, som Wathne har skrevet sammen med førsteamanuensis Alok Kumar (University of Nebraska–Lincoln) og professor Jan B. Heide (University of Wisconsin-Madison), er basert på en studie av strategier som bedrifter benytter til organisering av relasjoner med eksterne leverandører.

Journal of Labor Economics: Hjemme med mor
Mari Rege har fått akseptert en artikkel for publikasjon i svært anerkjente Journal of Labor Economics. Artikkelen, Home with mom: the Effects of Stay-at-Home Parents on Children’s Long-Run Educational Outcomes, er skrevet sammen med Eric Bettinger (Stanford University og HHUiS) og Torbjørn Hægeland (SSB). Det var dette forskningsarbeidet som lå til grunn for Maris kronikk i DN 26.4 (Kontantstøtte ga karakterhopp). Kronikken førte til oppslag i mange ulike medier de påfølgende dagene. Mari ble blant annet intervjuet i Vårt Land (27.4 – Jeg er ikke kvinnefinendlig), og på spørsmål om hva det rareste hun har hørt om seg selv svarte hun følgende: «At jeg er for kontantstøtten. Jeg er nemlig en iherdig motstander av den».

Statsobligasjonsmarkedet
Siri Valseth skal presentere artikkelen Forecasting yield changes using bond market order flow på konferansen 2013 Annual Meeting of the Financial Management Association International i Chicago 16.- 19. oktober.

Kontrakter og organisasjoner
Ola Kvaløy har vært med på å organisere og finansiere en minikonferanse kalt Contracts and Organizations på NHH 6.-7. mai. Nasjonale og internasjonale toppforskere deltok. Trond Olsen presenterte en ny artikkel, skrevet sammen med Ola, foreløpig kalt Team versus tournaments in relatonal contracts.

Vitenskapsfilosofi
24.4 deltok Wiliam G. Gjedrem på et presentasjonsseminar tilknyttet doktorgradskurset Vitenskapsfilosofi og etikk. William holdt en presentasjon med tittelen Using quasi-experiments to unveil causalities.

Fedrekvoter og barnehager
Ingeborg Solli holdt 18.4 et foredrag om effekter av fedrekvoten på årsmøtet for The German Norwegian Network (tysk-norsk nettverk av unge ledere i politikk, diplomatisk tjeneste, økonomi og handel). Uken etterpå (26.4) holdt hun et foredrag for et nettverk av representanter fra de ti største kommunene i Norge – samt utdanningsdirektoratet og KS – om betydningen av barnehager og tidlig innsats.

Ugandas oljevirksomhet
Terje I.Våland
er involvert i utvikling av en policy for utvikling av lokal deltakelse i Ugandas oljevirksomhet. Med en industribase på u-landsnivå er dette er stor utfordring. Den 2. og 3. mai holdt han tre foredrag innen temaene globale forsyningskjeder og anskaffelsesstrategier, og universitetenes og R&D-institusjonenes rolle i industriutvikling. Workshopen, som involverte ulike interessenter fra Ugandas samfunnsliv, ble arrangert i Entebbe av landets energidepartement.

Markedsrådet
Håvard Hansen ble i statsråd 26.4 oppnevnt som varamedlem til Markedsrådet for de neste fire årene. Markedsrådet er et forvaltningsorgan som avgjør klager på antatte overtredelser av markedsføringsloven, reklameforbudene i kringkastingsloven og alkohol- og tobakkskadeloven.

Skattevitenskapelig forskning
Sarah Lindeberg
deltar 23.-24.5 på den årlige konferansen til nordisk skattevitenskapelig forskningsråd i Stockholm. Temaet er skattlegging av finanssektoren. Sarah presenterer doktorgradsprosjektet sitt på et seminar i Hurdal for stipendiater i Norden som skriver avhandling innenfor skatterett (26.-28. mai). Seminaret er et samarbeid med Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd og Universitetet i Oslo. Hun vil også presentere prosjektet på den årlige konferansen til EATLP(European Association for Tax Law Professors) som i år avholdes i Lisboa fra 30.5-2.6.

DNBs spleiselag
I Dagens Næringsliv 30.4. stiller Bernt Arne Ødegaard seg kritisk til DNBs såkalte spleiselag for å gjøre banken mer solid. Bernt Arne oppsummerer spleiselaget slik: «Innskyterne i DNB får lavere rente. Låntagerne hos DNB betaler høyere rente. DNB betaler mindre utbytte til aksjonærene. Argumentet fra DNBs side er at dette vil fordele kostnadene på alle interessenter». Bernt Arne påpeker at han gjennom dette ikke ser noe reelt bidrag fra DNBs side: En ren kutting i utbytte påfører ikke aksjonærene i DNB kostnader. Finansdirektør i DNB, Bjørn Erik Næss, har et tilsvar på dette i DN 7.5, og DN vil i løpet av uke 19 trykke et debattinnlegg fra Bernt Arne hvor han kommenterer Næss’ påstander. Bernt Arne vil også gi et foredrag for Oljefondet i uke 20.

Besøk fra Wisconsin School of Business
Fra 15.5 til 1.6 får HHUiS besøk av Verda Blythe, director ved Grainger Center for Supply Chain Management ved The Wisconsin School of Business. Formålet med besøket er å diskutere opprettelsen av et senter knyttet til masterprofilen i strategi og ledelse ved HHUiS, samt studentutveksling mellom HHUiS og Wisconsin School of Business i samarbeid med vårt lokale næringsliv. Blythe vil sitte på kontor EAL H-144.