en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST - Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 17, 2013

FORANDRING FRYDER IKKE
Ola Kvaløy
skriver 19.4 i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk) om den såkalte endowmenteffekten: «I det vi har kjøpt noe, øker verdien av det vi har kjøpt. Betalingsviljen for å beholde er høyere enn betalingsviljen for å anskaffe». Ola påpeker at dette kan forklares ved hjelp av tapsaversjon; det er mer smertefullt å ta tape enn det er deilig å vinne. Endowmenteffekten har mange implikasjoner, blant annet er det slik at den virker konserverende på vår adferd. Vi er tilbøyelige til å velge status quo framfor endringer, noe som kan være et viktig hinder for lønnsomme reformer; argumenter mot en reform virker dobbelt så sterke som argumentene for. Ola mener vi kan ha gått for langt i å underbygge og forsterke den iboende konservatismen: «Til tross for, eller kanskje på grunn av, våre konservative tilbøyeligheter, holder vi oss med regler og institusjoner som ytterligere skal forhindre oss i å finne på noe nytt (…) Kanskje vi også bør se på tiltak som kan motarbeide status quo». Ola Kvaløy og har og blitt intervjuet av NRK P2s Radiofront med utgangspunkt i kronikken. Reportasjen sendes søndag 28.4.

FORT GJORT Å BETALE SEG FRI
I en artikkel om foreninger og lag som sliter med å få folk til å stille på dugnad (Stavanger Aftenblad 19.4), er Håvard Hansen intervjuet: «Folk sier de opplever at de stadig har mindre fritid. De må prioritere. Vi vet at folk bruker penger på å kjøpe seg fritid, for eksempel ved vaskehjelp eller hundepass. Det er fort gjort at man betaler seg ut av dugnad også.» Håvard mener at dersom det skal være mulig å betale seg ut av dugnad, må prisen være så høy at dugnaden framstår som mer lukrativ. Konsekvensene av lavere oppslutning kan oppleves som dramatiske for de foreningene som er vant med høye dugnadsinntekter: «Inntektene til foreningene går ned ved manglende oppmøte på dugnader som har et rent økonomisk motiv, for eksempel loddsalg og loppemarked. Det viktigste er kanskje at aktiviteten i laget kan bli lidende dersom dugnadsinnsatsen som gjelder foreningens aktiviteter også forsvinner».

FRYKTER IKKE OLJEPRISFALL
Et nylig avsluttet forskningsarbeid om hvilke krefter som har størst betydning for oljeprisutviklingen konkluderer med at fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, har langt større betydning enn det en har trodd tidligere for oljeprisdannelsen. Dette ble aktualisert sist uke da Kina la fram tall for BNP (første kvartal) med mindre vekst enn ventet. Dagens Næringsliv hadde 16.4 en artikkel om dette, hvor Klaus Mohn var intervjuet: «En har ventet en stund på at veksten skal komme ned i Kina. Med disse tallene har kanskje dette skjedd tidligere enn det en har ventet. Men 7,7 prosent er alt annet enn lav økonomisk vekst. Jeg klarer derfor ikke å få den store krisestemningen hverken for oljeetterspørselen eller oljeprisdannelsen av dette».

KONTANTSTØTTE GA KARAKTERHOPP
I Dagens Næringsliv 26.4 (Fredagskronikk) presenterer Mari Rege nye forskningsresultater som kan tyde på at de eldre søsknene til kontantstøttebarna får bedre karakterer på skolen med hjemmeværende foreldre. Mari er klar på at dette ikke svekker argumentene for mors fulltidsarbeid; vi trenger mors fulltidsarbeid for å møte utfordringene som følger av en raskt voksende andel eldre i befolkningen. Det er likevel problematisk at det ikke diskuteres grundig hvordan skolebarna skal ivaretas på ettermiddagen når begge foreldrene jobber fulltid: «For kvinnens egen skyld og for velferdsstatens behov for arbeidskraft er det viktig at kvinnenes marsj inn i arbeidslivet fortsetter fra deltid til fulltid. Vår studie tyder på at det er en årsak til at marsjen har stoppet opp. Dersom vi vil at den skal fortsette, må vi gjøre noe med hvordan skolebarna blir ivaretatt på ettermiddagen». Mari konkluderer med at heldagsskole kan være løsningen dersom samfunnet vil ha mødrene med i arbeidsstyrken. Forskningsresultatet gav i tillegg Mari hovedoppslaget på forsiden av DN. Hun fikk også anledning til å utdype resultatene i en nyhetsreportasje (tosiders) i avisa med overskriften Bedre på skolen med mor hjemme.

EU-SØKNAD
Jan Frick
har sammen med blant andre Ragnar Tveterås og Murshid Ali sendt søknad til EU- programmet CIB. Søknaden er utarbeidet sammen med forskere ved Strathclyde University, Karlstad Universitet, Aalborg Universitet og Atene KOM (Berlin). Tittelen på utlysningen var Entrepreneurship in emerging Industries.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Seminarserien Økonomi og finans arrangerte 24.4 åpent seminar med Phan T. Binh fra BI. Binh presenterte artikkelen "Network Service Innovations and Organizational performance: The Case of Mobile Broadband".

Artikkelen "Open Innovation at the Root of Entrepreneurial Strategy: A Case from the Norwegian Oil Industry", skrevet av Tatiana Iakovleva, er publisert I Technology Innovation Management Review.

Jan Frick holdt innlegg på workshop ved New Jersey Technical Council 18.4. Innlegget ble gjort via SKYPE og var om prosjektet COLL Living Lab.

Tatiana Iakovleva fikk artikkelen "Gender Differences in Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions and Cultural Norms" akseptert til konferansen ISCB 2013.

Sammen med Jon Olav Pedersen (Agderforskning) hadde Thomas Laudal artikkelen "Forståelsen av bedrifters samfunnsansvar gjennom en hermeneutisk tilnærming" på trykk i Magma (2/2013).
PERSONALNYHETER Tarjei Mandt Larsen fylte 50 år 21.4. Dette markeres i kaffekroken fredag 26.4.