en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 15/13

STATENS SKJULTE PENGEBRUK
I sin faste spalte (Liv og levebrød) i Stavanger Aftenblad, skriver Benn Folkvord 18.3 om statens «kreative» pengebruk. Dette gjør han med utgangspunkt i vindmøllefinansiering (konkret sak fra jæren) og stortingsrepresentanters skattefordeler. Når det gjelder stortingsrepresentantene tar Benn utgangspunkt i hvor enkelt det er for disse å få pendlerstatus (i motsetning til vanlige folk), noe som gir store skattefordeler: «Det er noe inkonsekvent og trist over at de samme skattereglene kan være såpass brutale ovenfor vanlige folk og samtidig dekke over statens egen pengebruk. Norsk skatterett spesielt og velferdsstaten generelt er avhengig av legitimitet. Folk må ha tillit til systemet».

GIR FRONTFAGENE SKYLDEN
I Dagens Næringsliv (DN) 5.4 tar Klaus Mohn et kraftig oppgjør med modellen som danner grunnlaget for de norske lønnsforhandlingene, den såkalte frontfagmodellen: «Jeg føler vi må se dypere på frontfagsmodellen. Med det mener jeg at de næringene som danner frontfagene og som leder an og danner malen i lønnsoppgjørene, også er eksponert mot olje- og gassindustrien. Da er det ikke lenger sikkert at resten av næringslivet tåler lønnsveksten som disse næringene forhandler frem». Lederen i DN tok 6.4 utgangspunkt i dette, og refererte til Klaus.

ØKONOMENE SOM STYRER NORGE
23.3 kåret Finansavisen Norges 30 mektigste økonomer. Klaus Mohn plasseres på 13. plass (sammen med Eirik Wærness). Begrunnelsen lyder som følger: «Oljeanalytikere flest tenker fem år frem i tid. Men Statoils investeringsbeslutninger har horisonter på flere tiår. Dette er mennene som tegner den mulige fremtiden for Statoil, og deres verdensbilde påvirker oss alle.

SOMMERSKOLE I FINANS
Etter initiativ fra Norwegian Finance Initiative (i Norges Bank), har en komite (hvor Bernt Arne Ødegaard er medlem) etablert en sommerskole for de 20 beste masterstudentene innen finans i Norge. Skolen vil bli undervist av professor William Goetzmann fra Yale University, sammen med noen av de fremste fagpersonene i Norge innenfor fagområdet.

DE BESTE BUTIKKENE ER IKKE ALLTID DE VIKTIGSTE
Hva skiller en god butikk fra en dårlig butikk? Og hva skal til for at en butikk er bedre enn de fleste andre? Dette drøftes i en artikkel i Stavanger Aftenblad 24.3, og Håvard Hansen er intervjuet. Håvard mener en god butikk blant annet «leverer den servicegraden og det utvalget som vi kan forvente i forhold til graden av spesialisering». En dårlig butikk kan være en som «utgir seg for å være en spesialisert faghandel, der service og kompetansegrad ikke forsvarer de påstander butikken bruker om seg selv.» På spørsmål om hvilke butikker som ville gitt oss størst problemer dersom de forsvant, svarer Håvard slik: «Det er nok ikke først og fremst butikkene vi ville kåret til de beste, men heller de vi er mest avhengig av. Det er ikke nødvendigvis slik at de beste butikkene også er de som er viktigst for oss».

FORSKNINGSETISK UTVALG
Marte Cecilie W. Solheim er utnevnt som studentrepresentant og nytt medlem i forskningsetisk utvalg ved UiS for en toårsperiode (fra og med 2013). Marte er også valgt som nestleder i UiS Doctoral Community (interesseorganisasjonen til doktorgradsstudentene ved UiS).

TVETERÅSUTVALGET
Ragnar Tveterås skal lede et nyoppnevnt utvalg for gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. Arbeidet skal munne ut i en NOU som ferdigstilles innen utgangen av 2014.

VERST HVIS SELGEREN ER HYGGELIG
I en sak på nrk.no (12.4) om service og butikksalg, er Håvard Hansen intervjuet. Saken drøfter nordmenns forhold til selgere og service. Håvard understreker at særlig ett forhold påvirker oss sterkt, nemlig høflighet (gjensidighetsnormen): « Det betyr rett og slett at hvis noen er snill, hjelpsom og hyggelig mot deg, føler du at du må være snill tilbake en annen gang (…) Hvis selgeren er veldig hyggelig og gir et godt inntrykk og jo mer tid selgeren investerer i deg, jo vanskeligere er det for mange å gå ut uten å kjøpe noe».

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Åshild Auglænd Johnsen og Miguel Angel Luzuriaga Moreno deltar på konferansen International Meeting of Behavioral Experimental Economics i Madrid uke 14. Miguel presenterer artikkelen Taking risk with other people’s money: Does stereotypes matter?, mens Åshild presenterer You always meet twice”.

Marius Sikveland har fått akseptert artikkelen The relationship between spot and contract gas prices in Europe for publisering I Energy Economics. Artikkelen er skrevet sammen med Frank Asche og Bård Misund.

Seminarserien Økonomi og finans avholdt 10.4 seminar med Hilde C. Bjørnland fra BI. Hun presenterte artikkelen What drives oil prices? Emerging versus developed economies.

Torsdag 18.4 presenterer Nina Drange fra Statistisk sentralbyrå artikkelen Early child care and child development. Seminaret finner sted på rom H125 i EAL-hus fra 1130-1230.

PERSONALNYHETER
Det er kommet 83 søknader til den utlyste stipendiatstillingen i markedsføring. En komite bestående av Yuko Onozaka, Auke Hunneman og Kenneth H. Wathne vurderer søkerne.

Christian Sørensen har sagt opp sin stilling ved HHUiS og har sin siste arbeidsdag i uke 16.

Klaus Mohn, tidligere professor II ved HHUiS, har sagt opp stillingen som sjefsøkonom i Statoil, og blir professor på heltid ved HHUiS fra 1.5. Jobbskiftet ble presentert i DN 5.4, og Klaus sier til avisen at han ser frem til å bli del av det han kaller et team av fremadstormende forskere: «Det er et særdeles spennende miljø som vokser frem ved handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Det er et team av fremadstormende forskere som jeg gleder meg til å bli en del av. Jeg ser frem til å supplere dem med min kunnskap fra næringslivet og petroleumsrettet virksomhet.»