en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 15/12

DAGENS NÆRINGSLIV
Ola Kvaløy
og Mari Rege har begge takket ja til tilbud fra Dagens Næringsliv om å bli faste spaltister i avisens fredagsutgave.

SKOLEMAT
Elisabet Lind Melbye
ble intervjuet i Stavanger Aftenbladet gjeldende en stor forskningsundersøkelse på skoleelevers matvaner. Elever fra alle klassetrinn i Rogaland deltok i fjor på forskningskampanjen Skolemat hvor målet var å kartlegge hva elevene spiste til lønsj. Elevene skulle registrere hva skolematen bestod av på en tilfeldig valgt dag. Til sammen 15 791 elever fra hele landet deltok på undersøkelsen. Forskningsresultatet viste at matpakken fortsatt holder god stand i de fleste norske hjem. Fire av fem rogalandselever oppgav at de spiste brød, knekkebrød eller rundstykker til lønsj. Men andelen som spiser nok frukt og grønt i løpet av en dag er svært lavt. Lind Melbye siteres på følgende: ”Dette er ikke overraskende. Tidligere undersøkelser viser at man spiser halvparten så lite frukt og grønt som anbefalt. Elevene burde fått i seg mer frukt og grønt i løpet av skoledagen. Når vi ser den dokumenterte helseeffekten, er dette tallet urovekkende lavt.”

FOR ENKELT OM OLJE
NUPI-forsker Helge Lurås hadde 10.4 et innlegg (Idiotisk optimisme) i Dagens Næringsliv hvor det tegnes opp dystre utsikter for verdens energisituasjon. Lurås argumenterer med at verdens oljeproduksjon er på vei ned, mens etterspørselen fortsatt stiger; noe som fører til økning i oljeprisen, tilbakegang i verdensøkonomien, krise i energiforsyningen og politisk destabilisering. I samme avis 12.4 argumenterer Klaus Mohn mot dette synet, som han påpeker tar utgangspunkt i en altfor enkel geofysisk modell hvor oljeproduksjonen utelukkende er bestemt av størrelsen på oljereservene. Mohn påpeker at oljereserver og oljeproduksjon er elastiske størrelser, som i tillegg til reservestørrelsen påvirkes av en rekke andre forhold: ”Ressursknapphet spiller en viktig rolle for energiutsiktene på lang sikt, men bildet nyanseres betraktelig når vi tar hensyn til utvikling av ny teknologi, markedsutvikling og priser, energi- og klimapolitikk.”

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Sammen med en gruppe forskere fra henholdsvis University of North Carolina at Chapell Hill, University of Wisconsin-Madison, University of Illinois, University of Georgia, Tilburg University, Koc University og Ewha Womans University har Kenneth H. Wathne fått akseptert en Special Session på ISBM Academic Conference som skal avholdes ved University of Chicago i august 2012.

HHUiS har sammen med Skatt vest, PWC, KPMG, Delliote og Ernst & Young startet foreningen Skattefaglig forum. Benn Folkvord sitter i foreningens styre. Foreningen skal arrangere fire til fem årlige seminarer med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Seminarene skal avholdes ved UiS, og målgruppen er akademikere og praktikere som arbeider med skatte- og selskapsrett.

Onsdag 18.4 vil professor Philip Baker fra University of London gi et seminar ved HHUiS om "Beneficial ownership".

Kenneth H. Wathne har takket ja til en forespørsel om å lede komiteen som skal utpeke vinneren av den prestisjetunge American Marketing Association John Howard Dissertation Award. Prisen skal deles ut ved AMA Winter Educators Conference i Las Vegas, Nevada i 2013.

Kari Einarsen har i samarbeid med Reidar Mykletun (NHS) fått godkjent en antologiartikkel som vitenskapelig publikasjon. Artikkelen har fått navnet Exploring the success of the Gladmatfestival (The Stavanger Food Festival), og kommer i en antologi som gis ut av Routledge i 2012.

I forbindelse med EURAM- konferansen i Tallinn i 2011 etablerte Eric Brun kontakt med forskere fra University of Bath og Cranfield School of Management med tanke på et felles forskningsprosjekt. Dette ble blant annet fulgt opp gjennom et opphold Brun hadde ved University of Bath 11.- og 12.4. Forskningsprosjektet har fått navnet Ambidexterity, og undersøker bedrifters evne til å lykkes med innovasjon og operasjonell effektivitet samtidig.

PERSONALNYHETER
Annne-Lin Brobakke
går ut i fødselspermisjon i slutten av april. Anette Hansen overtar hennes stilling. Nyansatt Linda Bergsten overtar Anettes jobb i ekspedisjonen fra og med 16.4.