en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 13/12

KOLLEGERS LØNN KAN PÅVIRKE MOTIVASJON
I sine faste spalter i Aftenposten (23.3) og Stavanger Aftenblad (26.3) viser Mari Rege at publiseringen av søkbare skattelister på internett fikk folk til å slutte i jobben fordi de oppdaget at de tjente mindre enn sine kolleger. Dette er basert på forskningsarbeidet Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting (utarbeidet i samarbeid med Ingeborg Solli). Selv om det er velkjent at mennesker ønsker å tjene mer enn andre, vet vi mindre om hvordan dette påvirker våre valg i arbeidsmarkedet: ”På noen arbeidsplasser – som i skolen – er det nesten ingen forskjeller i lønn, mens på andre arbeidsplasser – som i bank og finans – er forskjellene svært store. Dersom våre resultater skyldes at folk bryr som om hvor mye de tjener i forhold til sine kolleger, så skulle vi tro at effektene er størst på arbeidsplasser med store lønnsforskjeller. Det er nettopp det vi finner.

” TOURISM YIELD
Tall og analyser fra forskningsprosjektet Tourism Yield (eid av NHS) er presentert i flere medier de siste ukene (blant andre NTB, Univers og forskning.no). Prosjektet startet opp i 2009 med støtte fra NFR, og målet var blant annet å finne ut hvilke turister til Norge som er mest lønnsomme. Det ble gjort en forundersøkelse blant 3500 turister i de fire vestlandsfylkene, og cirka 1000 ble fulgt opp per epost. Året etter ble 700 spørreskjemaer fylt ut av besøkende i fjord-Norge. Arbeidet ble ledet av Gorm Kipperberg, og resulterte i et stort datamateriale. De første analysene viser at cruisepassasjerer og bussturister bruker klart minst penger på norgesferien, mens flyreisende og bilturister bruker mest.

DEN BEHAGELIGE LIKHETEN
I etterkant av Ola Kvaløys artikkel (Den behagelige likheten) i Dagens Næringsliv 6.3, har det pågått en lengre debatt om lærernes lønn i samme avis. Kvaløy har selv hatt flere replikker. Følgende sitat fra hans opprinnelige artikkel har vært brukt for å illustrere behovet for prestasjonsbasert lønn i skolen - blant annet av DNs kommentator Bård Bjerkholt 27.3: ”En fremragende mattelærer i sjette klasse bør tjene så godt at han ikke bruker talentet sitt på å selge kompliserte spareprodukter”.

Bachelorstudent Fredrik Bendz Aarrestad har fått plass på sommerprogrammet til NASA og International Space University. Aarrestads veileder er Gorm Kipperberg.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Bjørge Laugen
var 21.3 opponent for Luca Gastaldis PhD-avhandling på Department of Management ved Politecnico di Milano (Italia). Gastaldi disputerte med avhandlingen Managing ICT-driven Innovations to Solve the Exploration-Exploitation Dilemma in Health Care.

Torsdag 22.3 holdt Laugen innlegg på et forskningsseminar samme sted. Tittelen på innlegget var "Achieving continuous innovation through coordination of new product development and manufacturing".

Mari Rege holdt 22.3 et innlegg for Fagstab ytelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet med tittelen "Er våre velferdsordninger bærekraftige?"

Klaus Mohn toppet programmet da Norges Bank arrangerte minikonferanse om oljeprisens virkninger på makroøkonomi og pengepolitikk i Oslo torsdag 23.3. Seminaret samlet et stort antall internasjonale deltakere fra akademia, sentralbanker, analytikere fra banker og offentlige analysemiljøer. Presentasjonens tittel var "Demand vs. Depletion: The future of oil price fundamentals", og tok for seg forhold som påvirker etterspørsel, tilbud og prisdannelse i oljemarkedet på mellomlang til lang sikt.

Seminarserien Økonomi og finans arrangerer 11.4 seminar med Jin Cao fra Norges Bank. Tittelen på Caos presentasjon er !"Interest rate trap, or: Why does the central bank keep the policy rate too low for too long time?" Seminaret avholdes på rom H-125 i EAL- hus.

Torsdag 26.4 arrangeres konferansen "Conference on Petroleum Waste Management" ved UiS. Jan Frick og Torleiv Bilstad er faglig ansvarlige for gjennomføringen.

Professor Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, kommer til HHUiS 9. mai for å holde innlegg på et seminar i miljøøkonomi.


PERSONALNYHETER
Elisabeth Melbyes
doktorgradsavhandling er nå formelt godkjent, og disputasen er satt til 26.4.

Eric Bettinger fra Stanford University (USA), er for tiden på besøk ved HHUiS. Han er involvert både i undervisning (MØA 250 – Empirical Labor Economics) og forskning. Bettinger sitter på kontor H-215.

Senter for innovasjonsforskning har ansatt Pei C. Lu som vitenskapelig assistent. Lu har en mastergrad i Applied Economics fra Southern Methodist University, Dallas (USA). Pei har fått tildelt kontor H-205.

Craig Bond, professor ved Colorado State University (USA), besøker HHUiS uke 16. Bond skal undervise I emnet MØA 350 Miljø- og ressursøkonomi.