en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 11/13

KLIMAPOLITIKK PÅ FEIL KURS
Gorm Kipperberg og Peter Andreas Gudding hadde 19.2 en kronikk i Klassekampen som drøftet norsk klimapolitikk. De mener at norske politikere har havnet i en blindgate, og at klimapolitikken stort sett er symbolpolitikk: «(…) høye kostnader forbundet med å ofre norsk naturkapital neglisjeres til fordel for tvilsomme klimagevinster». Gorm og Peter tar, blant andre ting, til orde for at et reelt alternativ til dagens klimapolitikk er å la noe av oljen ligge igjen i bakken: «Effektene av en slik politikk og hva dette vil koste bør derfor utredes nærmere. Viktige momenter å ta i betraktning i en slik utredning er at man ved denne klimapolitikken unngår den nedbyggingen av natur som vi er vitne til i dag og at en beslutning om å la oljen ligge urørt kan reverseres».

ULYKKELIGE KARRIEREKVINNER
I sin faste spalte (Fredagskronikk) i Dagens Næringsliv, skriver Mari Rege 8.3 om kjønnsroller. Med utgangspunkt i ny forskning som viser at kvinner (med universitetsutdannelse, mann og barn) som gjør karriere er mindre tilfreds med livet enn kvinner (med universitetsutdannelse, mann og barn) som jobber hjemme. Mari mener denne undersøkelsen ikke skal tas til inntekt for at det er mer naturlig og riktig for kvinnen å velge hjemmearbeid. Hva som er naturlig og hva skyldes nedarvede kjønnsroller må avklares: «En studie (…) tyder på at vi ikke bare kan skylde på naturen når vi skal forklare dagens kjønnsroller. Studien viser at holdninger knyttet til kjønnsrollemønstre blir nedarvet fra en generasjon til den neste. Den gir empirisk støtte til hypotesen om at kjønnsrollemønstre ble dannet i en tid hvor arbeid utenfor hjemmet var fysisk krevende, og at mannen derfor hadde et fortrinn».

LOKKEPRISER
Håvard Hansens forslag for å stoppe bruken av urealistisk lave prisantydninger i boligmarkedet (lokkepriser), har fått stor oppmerksomhet i media de siste ukene. Håvard debatterte blant annet saken i Her og nå på P1 fredag 15.3. Saken ble også diskutert i Dine penger 14.3., hvor Håvard presenterer sitt syn slik: «Det må gjerne lokkes med lave prisantydninger, men det må knyttes en viss risiko til det. Det bør ha konsekvenser når noen faktisk byr til utropsprisen, og det ikke kommer flere bud». Lokkepriser bør, i følge Håvard (dersom myndighetene mener det er et så stort problem som det gis inntrykk av), vurdere den enkle løsningen å innføre en regel/lovkrav om at boliger skal selges til høystbydende når det finnes bud over prisantydning.

NI AV TI TAR PAPPAPERM
I et stort oppslag i Stavanger Aftenblad 16.3, drøftes ulike implikasjoner av pappaperm og lengden på fedrekvoten. Ingeborg Foldøy Solli er intervjuet i saken, og kan fortelle at antall fedre som ikke benytter seg av tre måneders fri med minstemann er forsvinnende liten: «Mer eller mindre alle fedre, over 90 prosent, benytter seg av fedrekvoten. Og de aller fleste tar ut hele kvoten. Lengden på kvoten bestemmer altså i stor grad hvor lenge fedrene er i permisjon».

STØTTE TIL FORSKNINGSPROSJEKT
Programstyret for VAM (Velferd, arbeidsliv og migrasjon), Forskningsrådet, har gitt ni millioner kroner i støtte til forskningsprosjektet Feedback and Incentives: Maintaining Motivated Employees. Prosjektet ledes av Mari Rege og Ola Kvaløy. Prosjektet involverer nasjonale og internasjonale forskere, og fra HHUiS er Ingeborg Foldøy Solli og William Gilje Gjedrem involvert.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Ola Kvaløy ga 12.3 et seminar ved Aarhus Universitet. Ola presenterte artikkelen "You always meet twice" - skrevet sammen med Åshild Auglænd Johnsen.

Artikkelen "Developing Cross-Border Regional Innovation Systems with Clean Technology Entrepreneurship: The case of Øresund", skrevet av Tatiana Iakovleva (sammen med Peter Kiryushin og Bala Mulloth Kiryushin), er akseptert til publikasjon i International Journal of Innovation and Regional Development.

Senter for entreprenørskap, ved Egil C. Svela, var vertskap for Sci-Tech Challenge – europeisk entreprenørskapskonkurranse - som Ungt Entreprenørskap Rogaland arrangerte tirsdag 12.3. Arrangementet var lagt til Åpen dag ved UiS og 170 elever fordelt på 32 lag deltok. "Delt på π" fra Randaberg videregående skole vant konkurransen. Premien var en tur til den europeiske finalen i Milano.

Seminarserien Økonomi og finans avholder åpent seminar onsdag 20.3 (H125 i EAL-bygg, 1130-1230) med Mark Gronwald, ansatt ved Ifo-instituttet ved Universitetet i München. Seminaret har fått tittelen "The Relationship between the Carbon Market and Financial Markets – a Frequency Domain Analysis".

Gry Høiland deltok I forrige uke på kurset Public innovation in context: Researching processes and practices of service innovation (PhD-kurs avholdt på Høgskolen i Lillehammer).

PERSONALNYHETER
Kjersti Berge Evensen har takket ja til stillingen som stipendiat i forbrukeratferd og mat.