en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 11/12

NÅR MIDDELMÅDIGHET LØNNER SEG
I sin faste spalte (Liv og levebrød) i Stavanger Aftenblad (5.3), skriver Ola Kvaløy om underliggende faktorer som kan forklare fagforeningers angst for lønnsforskjeller og fotballklubbers vanskelige økonomi, med utgangspunkt i såkalt turneringsteori. Denne forklaringsmodellen brukes normalt til analyser av situasjoner hvor mennesker konkurrerer, vinnere kåres og vinnere premieres: Større premier gir mer innsats (og risikovilje) hos deltakerne. Ola mener teorien også kan brukes for å analysere arbeidsliv og lønnsdannelse: ”Når verden blir mer komplisert, blir innsats og dyktighet viktigere, og de innsatsvillige vil gjerne ha større premier. De har sett seg lei på fagforeningenes nærmest dogmatiske motstand mot lønnsforskjeller.” Ola mener det er paradoksalt at lærernes fagforeninger hevder det er umulig å måle prestasjoner, samtidig som de beklager at de beste lærerne forsvinner til bedre betalte jobber. En omarbeidet versjon av artikkelen var på trykk i Dagens Næringsliv 6.3 med tittelen Den behagelige likheten. Denne ble kritisert i samme avis 14.3 av lederen i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand. Bjerkestrand påpeker en rekke utfordringer knyttet til prestasjonsbasert lønn, mens Ola dagen etter svarer med at forskningen gjeldende dette stort sett er entydig: Incentiver virker: ”Hvis vi erkjenner at læreryrket er viktig, bør man gjøre noe med lønnsstrukturen, ikke bare lønnsnivået.”

FÅ BARNA TIL Å SPISE SUNT
I en stor artikkel i Stavanger Aftenblad 15.3 om forskning på ernæring og helse, presenteres Elisabeth Melbyes doktorgrad som omhandler foreldres påvirkning på barns matvaner. Et av funnene Elisabeth har gjort er at barn kan reagere negativt på restriksjoner: ”Er foreldrene for strenge, kan det virke mot sin hensikt. Da risikerer man at barnet unngår maten foreldrene vil de skal spise, og får veldig lyst på det foreldrene ikke lar dem få”. På samme måte bør foreldre unngå å bruke mat som belønning eller trøst: ”Sett at man truer med at barnet ikke får dessert hvis hun ikke spiser opp grønnsakene sine. Hun vil da kunne utvikle en aversjon mot grønnsakene, mens desserten vil framstå som enda bedre enn før”. Elisabeth var også intervjuet om tilsvarende forhold i en artikkel i samme avis 1.3., hvor hun siteres på følgende: ”Vaner man etablerer som barn, tar man ofte med seg videre i livet. Det vil si at de som spiser sunt som barn, med stor sannsynlighet også vil gjøre det som voksne”.

HANDELSBONANZA
Onsdag 14.3 besluttet Norges bank å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. I en artikkel knyttet til dette i Rogalands Avis 16.3 uttrykker trendekspert Ståle Økland bekymring for hva kombinasjonen høy oljepris og lave renter kan gjøre med handel og boligpriser i Stavanger. Siri Valseth er intervjuet i samme artikkel, og stiller spørsmål ved om rentefallet er stort nok til at det vil ha noen effekt, men: ”Hvis det blir høyere økonomisk aktivitet som følge av rentenedsettelsen, og konkurransen om arbeidskraften øker, så kan vi få sterkere lønnsvekst. Det igjen kan føre til at vi kjøper mer varer og tjenester - noe som vil presse prisene opp. Det er vanskelig å si hvilken effekt dette kan få, for det er mange faktorer som spiller inn, men markedet i Stavanger er allerede presset på alle fronter”. Håvard Hansen er også intervjuet i samme oppslag, og understreker at når folk har god råd og renten er lav, bruker de mer av sin disponible inntekt på luksusprodukter: I Stavanger er det mange eksklusive kles- og merkevarebutikker med produkter som er symbolbærende og brukes til å vise fram velstanden: ”Du kan ikke spise deg mer enn mett, så da må du bruke penger på noe annet.”

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
1. mars holdt Håvard Hansen foredrag på konferansen Mat og fremtidens IT-løsninger. Konferansen ble arrangert av NCE Culinology ved Måltidets hus. Håvards innlegg fokuserte på forbrukernes bruk av informasjon, og stilte spørsmål ved om mer informasjon nødvendigvis er bedre enn lite informasjon.

ABB på Bryne kjører hver måned interne foredrag for sine ansatte med varierte tema som spenner fra kulturforståelse til materialteknologi. Både Eric Brun og Bjørge Laugen har blitt invitert til å holde foredrag om innovasjon. 17. februar holdt Bjørge et foredrag kalt Managing discontinuous innovations, mens Eric 9. mars holdt et foredrag med tittelen Innovasjon og usikkerhet.

Miguel Luzuriaga presenterte artikkelen “Playing the trus-game with other peoples money på konferansen International Meeting in Experimental and Behavioral Economics” i Castellon, Spania, 8.3. Ola Kvaløy er medforfatter på artikkelen.

Eric Brun er invitert av iPark til å delta i The Accelerator. Dette er en industriell møtearena for bedrifter innen boring og brønn som har til formål å styrke medlemmenes verdiskapning gjennom økt fokus på innovasjonsprosesser og akselerert anvendelse av ny teknologi og nye arbeidsprosesser. Eric skal hovedsakelig bidra med teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen prosjekt- og innovasjonsledelse.

Seminarserien Økonomi og finans:
Åpent seminar med tittelen Cost Inflexibility and Capital Structure onsdag 14. mars med Rui Shen, Erasmus University.

Mandag 19. mars arrangerer juristene ved HHUiS et seminar om skatterett i EAL-hus. Benn Folkvord presenterer artikkelen Tvangslønn, Henrik Skar (Universitetet i Bergen) presenterer artikkelen Omgåelse av skatteregler, mens Sarah Lindeberg presenterer artikkelen Utenlandske selskap og fritaksmetoden.

Torsdag 26. april avholdes konferansen Conference on Petroleum Waste Management ved UiS. Konferansen er et samarbeid mellom Iris og UiS, og Jan Frick er faglig ansvarlig.

PERSONALNYHETER
Ingeborg Solli
er ansatt i en stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet samfunnsøkonomi.