en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Handelshøgskolen ved UiS

VEKSTENS VELSIGNELSER
I sin faste spalte i Stavanger Aftenblad (30.4) understreker Ola Kvaløy viktigheten av økonomisk vekst – og hvor av gjørende vekst er for lykkenivået i samfunnet; muligheten til å leve gode liv. Kvaløy mener mye av den moralske indignasjonen i offentligheten som framhever nødvendigheten av en dempet vekst, ikke tar tilstrekkelig innover seg at lavere vekst uvergelig vil føre til høyere arbeidsledighet, lavere sysselsetting, avskalling fra arbeidsstyrken og økte utgifter til sykefravær og trygdeordninger: ”Hvis vi reduserer fokuset på økonomisk vekst, risikerer vi å helle barnet ut med badevannet. Retningsløs søken etter den udefinerbare lykken kan vi gjerne gjøre hver og en av oss. Men politikerne bør sikte mot stabil bærekraftig økonomisk vekst.” Sett i lys av problemene i Euro-området framstår kritikken av økonomisk vekst som noe dekadent: ”Vekstens velsignelser ligger ikke i den materielle framgangen. Men det er veien dit som gir oss det gode liv. De viktigste midlene for å oppnå økonomisk vekst er også de som gjør oss lykkelige.”

ORKER IKKE, KLARER IKKE, KAN IKKE
Diffuse muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser står for over halvparten av fraværet i norsk arbeidsliv – til tross for at det ikke finnes forskning som tyder på at mennesker med denne typen lidelser blir bedre av ikke å jobbe. Forskningen sier snarere det motsatte. Med dette som utgangspunkt drøfter Mari Rege ( i sine faste spalter i Aftenposten (11.5) og Stavanger Aftenblad) hvorvidt velferdsstaten med sine sjenerøse trygdeordninger i noen tilfeller er med på å forsterke folks helseplager.I tillegg framviser hun de utfordrende sidene knyttet til fastlegenes portvaktrolle. For det er et paradoks at mange fastleger opplever å måtte bruke mye tid og ressurser på å bistå pasienters vei mot ulike trygdeordninger, til tross for at lediggang for mange sykdomsgrupper vil virke kontraproduktivt. Mari siterer selv regjeringens egen ekspertgruppe på sykefravær (2010): ”Mens fravær av arbeid kan utgjøre en helserisiko, kan nærvær for svært mange med sykdommer og plager, og kanskje særlig de med vedvarende og varierende helseplager over tid – virke helende og rehabiliterende”.

SKOLEMAT
NRK Rogaland hadde 17.4 en reportasje om et valgeksperiment knyttet til skolemat og preferanser på Gosen skole. Eksperimentet ble gjennomført av tre bachelorstudenter. Studentene er veiledet av Håvard Hansen.

SPISER FOR LITE I GRØNT
I en stor artikkel i Dagbladet 5.5 presenteres den såkalte Norkost-undersøkelsen – som er en kartlegging av nordmenns matvaner. Undersøkelsen viser at 85 prosent av oss ikke spiser nok frukt og grønnsaker. Elisabeth Lind Melbye ble brukt som en av ekspertkommentatorene i artikkelen, og gir råd for hvordan vi lettere skal kunne få i oss nok frukt og grønt i en travel hverdag.

VENTURE CUP
Studentene Silje Hansen, Andrea Melingen og Viviann Grønnevik havnet på tredjeplass i årets regionale finale i forretningsplankonkurransen Venture Cup. Premien var en sjekk på 20 000,- fra DNB. Studentenes veileder har vært Ola Barkved.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Jan Frick
er med å arrangere en konferanse om internett og Broadband Performance Measurement i København 18. juni. Arrangementet gis av Coll- Linving Lab - finansiert av Nordisk Råd.

Siri Valseth har fått akseptert artikkelen "Price discovery in government bond markets" i Journal of Financial Markets.

Senter for innovasjonsforskning arrangerer seminar i EAL- hus (H-125) 16.4 (1430-1600). Elin Oftedal fra Universitetet i Tromsø og Tatiana Iakovleva vil presentere ”findings from the study of three newly established firms striving to commercialize their higly innovative products into the competetive market.”

Tiatiana Iakovleva har fått akseptert artikkelen "Entrepreneurship policy and the role of government and financial institutions in supporting women entrepreneurs in transition economies – the case of Russia and Ukraine" i Journal of Small Business and Entreprise Development.

Seminar serien Økonomi og finans arrangerer åpent seminar 16.5 klokken 1130 (EAL-hus, H-125) med David Kelly fra University of Miami. Kellys presentasjon har fått tittelen "Learning, Growth and Climate: Does the Fat Tail Wag the Dog?"

Elisabeth Lind Melbye er tilbudt å være med i en norsk-belgisk ekspertgruppe som skal bidra til utvikling av rammeverk og instrumenter for en ny studie med arbeidstittelen "Targeting and measuring family process that influence energy balance-related behaviours in school-bases obesity prevention interventions".

Ola Kvaløy gir seminar på UC Irvine 14.5 og UC San Diego 16.5. Begge steder presenterer Ola artikkelen "Incentive provision when contracting is costly". Artikkelen er skrevet sammen med Trond Olsen.

24 mai kl 18.00-20.00 leder Tarjei Mandt Larsen et åpent seminar om dataspillfilosofi I forbindelse med den store dataspillutstillingen Game On 2.0 som for tiden vises på KinoKino for kunst og film i Sandnes. Seminaret vil også fungere som en prelansering av antologien The Philosophy of Computer Games som Tarjei er medredaktør for. Antologien utkommer på Springer forlag i juli 2012.

Klaus Mohn deltok på en årlig rundebordskonferanse i regi av Oxford Institute for Energy Studies i Sevilla 3.-4 mai hvor forskere, sjefsøkonomer og analytikere diskuterte aktuelle problemstillinger for forskning innen makroøkonomi, energi- og klimapolitikk, olje- og gassmarkedsutvikling på kort og lang sikt.

Jan Frick er oppnevnt til et akkrediteringspanel for godkjenning av et nytt studie i driftsledelse ved Handelshøgskolen i København.

8 mai holdt Aslaug Mikkelsen et foredrag for NAV i Atlantic Hall med tittelen "Ledelse og mestring i helsefremmende organisasjoner". 230 deltakere fra private og offentlige virksomheter i regionen var samlet for å opprettholde fokus på sykefravær og nærværsarbeid.

Professor Ståle Navrud holdt seminar ved HHUiS uke 18 hvor han snakket om verdsetting av statistisk liv – eller verdien av sparte levekår. Navrud er en av Norges fremste miljøøkonomer, og er medveileder/samarbeidspartner i forskningsprosjektet til stipendiat Petter Gudding (NHS) og veiledet Gorm Kipperberg.