en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Bilde av tog som har kjørt gjennom veggen på en stasjon. Risikostyring er viktig innenfor en rekke samfunnsområder, blant annet transport.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Senter for risikostyring og samfunnssikkerheit (SEROS) - er knytt til instituttet, som også har ei eiga faggruppe for City and Regional Planning (engelske sider).

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.