no_NO
Hold the "Ctrl" key down. Press "+" (plus) to zoom in or "-" (minus) to zoom out.

Nye bøker innen sosialfag i november

Nye bøker står utstilt i biblioteket.


150 PSYKOLOGI / PSYCHOLOGY

301 SAMFUNNSFAG / SOCIAL STUDIES

344.03 JUS, SOSIALRETT / LAW

360 SOSIALFAG / SOCIAL SCIENCES

361.3 SOSIALT ARBEID / SOCIAL WORK

362.29 RUSMISBRUK / SUBSTANCE ABUSE

362.7 BARNEVERN / CHILD CARE150 PSYKOLOGI
 

5     Svendsen, Lars Fr.H.: Ensomhetens filosofi
               155.92


301 SAMFUNNSFAG
 

Ingen nye titler denne måneden.


344.03 JUS, SOSIALRETT
 

Ingen nye titler denne måneden.


360 SOSIALFAG / SOCIAL SCIENCES

Ingen nye titler denne måneden.


361.3 SOSIALT ARBEID / SOCIAL WORK
 

Ingen nye titler denne måneden.
 


362.29 RUSMISBRUK / SUBSTANCE ABUSE

Ingen nye titler denne måneden.

 

362.7 BARNEVERN / CHILD CARE

24    Lønne, Audhild Hjellup: Til barnets pris
               362.7
25    Andreassen, Tore: Behandling av ungdom i institusjoner
               362.74
26    Udsatte børn - et helhedsperspektiv
               362.747