en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for tilrettelegging av eksamen ved UiS

Følgende retningslinjer for saksbehandling av søknader om tilrettelegging under eksamen skal fungere som en presisering av § 3-3 i Eksamensforskriften som omhandler tilrettelegging:

• Pollenallergi gir kun grunnlag for utvidet tid i vårsemesteret (i pollensesongen) (jmf. §3-3 punkt 1).

• Graviditet gir i seg selv ikke grunnlag for tilrettelegging. Plager i forbindelse med graviditet kan imidlertid gi grunnlag for tilrettelegging. Slike plager må dokumenteres av lege eller annen spesialist (jmf. §3-3 punkt 1).

• Ved søknad om tilrettelegging på grunnlag av plager/lidelser som har oppstått etter søknadsfristens utløp skal det dokumenteres at dette er akutt (jmf. §3-3 punkt 2).

• Tilrettelegging på grunnlag av akutt oppstått sykdom kan kun innvilges for en eksamensperiode. Dersom sykdommen/plagen blir kronisk kan det i neste omgang søkes innen oppgitte frister for hele studietiden (jmf. §3-3 punkt 3).

• Tilrettelegging på grunnlag av kroniske lidelser kan innvilges for hele perioden studenten har gyldig studierett. (jmf. §3-3 punkt 3)

• Dokumentasjon på kroniske lidelser kan ikke være eldre enn fem år. (jmf. §3-3 punkt 3)

• Utvidet tid på skoleeksamen gis normalt som hviletid. Det vil si at den utvidete tiden benyttes utenfor eksamenslokalet (hyppigere og flere pauser). Dersom det er behov for å benytte utvidet tid i eksamenslokalet skal dette dokumenteres og presiseres fra lege/spesialist. (jmf. §3-3 punkt 4)

• PC på eksamen kan innvilges studenter med lese- og skrivevansker (jmf §3-3 punkt 7) Studenter med andre lidelser som hindrer studentene i å besvare eksamenen for hånd kan også søke. Dette må dokumenteres av lege. (jmf. §3-3 punkt 1)

• Bekreftelse på lese- og skrivevansker (jmf. §3-3 punkt 7) eller annet morsmål enn norsk (jmf.§3-3 punkt 8) kan legges ved besvarelsen. Ved skoleeksamener sørger UiS for dette. Ved hjemmeeksamen, mappeevaluering, oppgaver, labrapporter osv. må studenten ved innlevering be om at en bekreftelse blir lagt ved besvarelsen.

• Annet morsmål enn norsk gir ikke grunnlag for utvidet tid. (jmf. §3-2 punkt 9)

 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt eller eksamen@uis.no