en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging av eksamen

Her kan du søke om tilrettelegging hvis du har helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen. Du kan også søke dersom du ikke har norsk som morsmål og behøver tilrettelegging i forhold til dette. Fristen for å søke er 1. februar.

Tilretteleggingen ved eksamen skal kompensere for vesentlig ulempe eller vansker en student med funksjonsnedsettelse eller helseplager kan ha i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det representerer en fordel i forhold til andre studenter. Det betyr at du ikke nødvendigvis får innvilget en optimal tilrettelegging. Et eksempel på dette er bruk av datamaskin. Under ellers like forhold er det en stor fordel å få bruke datamaskin i forhold til medstudenter som skriver for hånd. Du må derfor dokumentere at du har så store ulemper i eksamenssituasjonen at fordelen du har ved å bruke datamaskin er en rimelig kompensasjon for vanskene funksjonshemmingen eller helseplagene gir.

Det må altså gå klart frem av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper du har i eksamenssituasjonen.

Hvilke tilrettelegginger vi kan innvilge er beskrevet i forskrift for studier og eksamen ved UiS § 3-3 (lovdata).

Retningslinjer for saksbehandlingen

Søknad om tilrettelegging av eksamen skal skrives på eget skjema:
Norsk
Engelsk


Søknad med dokumentasjon leveres til eksamenskontoret i 2.etasje i Arne Rettedals hus, eller sendes på e-post til eksamen@uis.no.

Søknadsfrist:

Høstsemester: 1. september
Vårsemester: 1. februar

I tilfeller der behovet for tilrettelegging av eksamen oppstår akutt etter søknadsfristen skal studenten dokumentere dette og snarest oppsøke eksamenskontoret i Arne Rettedals hus. Tidspress kan gjøre at ønsket om spesielle ordninger ikke kan imøtekommes.

Merk at søknadsfrist for ny/utsatt eksamen er den samme som for ordinær eksamen. Det vil si at dersom du ikke har søkt om tilrettelegging innen fristene vil du ikke få tilrettelegging for ny/utsatt eksamen påfølgende semester dersom du ikke har hatt det på ordinær eksamen. Unntaket er dersom behovet har oppstått akutt.

Svar på søknaden vil normalt foreligge innen 3 uker etter søknadsfrist.
Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert vil bli returnert til studenten.

Har du behov for tilrettelegging av hjemmeeksamen eller bachelor- og masteroppgave søker du på eget skjema. Det må fremkomme av dokumentasjonen at tilrettelegging gjelder hjemmeeksamen eller bachelor-/masteroppgave. Det må gå klart frem av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper du har og hva slags tilrettelegging du har behov for. Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Søknad om utvidet tid for innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver