en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging under eksamen?

Søknad om tilrettelegging av eksamen sendes til Digital Studentekspedisjon.

Søknadsfrist:

Høstsemester 1. september.
Vårsemester 1. februar.

Tilrettelegging for ny/utsatt eksamen i februar/mars må søkes om innen 1.september.
Tilrettelegging for ny/utsatt eksamen i august/september må søkes om innen 1. februar.

Dersom noe akutt har oppstått må du sende søknad snarest. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått nylig.

Merk at dersom du har avsluttet et studieprogram og startet på et nytt, kan det være at vedtaket ditt har gått ut og du må søke på nytt, selv om behovet for tilrettelegging er kronisk. Sjekk derfor hva som står i vedtaket ditt.

Annet morsmål enn norsk:
I følge eksamensforskriften har du ikke rett på ekstra tid under eksamen på grunnlag av at du har annet morsmål enn norsk. Du kan søke om tospråklig ordbok.

Ammetid:
Dersom du har behov for å amme under eksamen kan du søke om ekstra tid til dette. Det må dokumenteres med for eksempel fødselsattest, eller legeattest som bekrefter termindato.

Den som passer barnet kan banke forsiktig på døren til eksamenslokalet når det er tid for amming. En eksamensvakt blir med deg og viser deg et skjermet sted hvor du kan sitte og amme. Du kan amme utover den ekstra tiden du er innvilget for amming, men det går utover tiden du har til å besvare eksamen. Hvor mye ekstra tid som innvilges avhenger av varigheten på eksamen. Sjekk eksamensforskriften §4-3 for å se hvor mye ekstra tid du kan få.

Eget rom:
Er du innvilget eget rom under eksamen sitter du gjerne i et annet bygg enn dine medstudenter. Sjekk derfor i StudentWeb hvor du skal sitte. 

Ekstra tid:
Hvor mye ekstra tid du har rett på fremkommer av eksamensforskriften §4-3. Det avhenger av varigheten på eksamen. 

LingDys rettskrivingsprogram:
Du kan søke om LingDys dersom du har dokumentert dysleksi eller lese- og skrivevansker, og det står beskrevet i dokumentasjonen at dette er noe du har behov for under eksamen. På skriftlig eksamen hvor du er innvilget PC er LingDys installert på PC'en. På digital eksamen må du selv ha LingDys på egen PC. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å få LingDys-lisens til din PC.

PC:
Dersom du er innvilget PC under skriftlig skoleeksamen sitter du i et annet rom enn dine medstudenter. Sjekk derfor i StudentWeb hvor du skal sitte. Selv om du er innvilget bruk av skolens PC under skriftlig eksamen må du ha med egen PC på digital eksamen, slik som alle andre. Merk at på digital eksamen blir du plassert sammen med alle andre, og ikke i et eget PC-rom.

Personlig assistent:
Dersom du er avhengig av å ha med deg en personlig assistent kan du søke om eget rom under eksamen.

 

Eksamensforskrift for UiS