en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging av eksamen

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen dersom du har helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen. Du kan også søke dersom du ikke har norsk som morsmål og behøver tospråklig ordbok.

Tilretteleggingen ved eksamen skal kompensere for vesentlig ulempe eller vansker en student med funksjonsnedsettelse eller helseplager kan ha i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det representerer en fordel i forhold til andre studenter. Det betyr at du ikke nødvendigvis får innvilget en optimal tilrettelegging. Et eksempel på dette er bruk av datamaskin. Under ellers like forhold er det en stor fordel å få bruke datamaskin i forhold til medstudenter som skriver for hånd. Du må derfor dokumentere at du har så store ulemper i eksamenssituasjonen at fordelen du har ved å bruke datamaskin er en rimelig kompensasjon for vanskene funksjonshemmingen eller helseplagene gir.

Det må altså gå klart frem av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper du har i eksamenssituasjonen.

Hvilke tilrettelegginger vi kan innvilge er beskrevet i forskrift for studier og eksamen ved UiS § 3-3 (lovdata).

Retningslinjer for saksbehandlingen

Søknad om tilrettelegging av eksamen finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Skulle du ha behov for nærmere informasjon kan du ta kontakt med eksamen@uis.no.

Søknadsfrist:

Høstsemester: 1. september
Vårsemester: 1. februar

I tilfeller der behovet for tilrettelegging av eksamen oppstår akutt etter søknadsfristen må dette dokumenteres av sakkyndig. Søknad må sendes så fort som mulig. Tidspress kan gjøre at ønsket om spesielle ordninger ikke kan imøtekommes.

Merk at søknadsfrist for ny/utsatt eksamen er den samme som for ordinær eksamen. Det vil si at dersom du ikke har søkt om tilrettelegging innen fristene vil du ikke få tilrettelegging for ny/utsatt eksamen påfølgende semester dersom du ikke har hatt det på ordinær eksamen. Unntaket er dersom behovet har oppstått akutt.

Svar på søknaden vil normalt foreligge innen 3 uker etter søknadsfrist.
Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert vil bli returnert til studenten.

Utsatt frist ved innlevvering av hjemmeeksamen, bachelor-/masteroppgave

Har du behov for tilrettelegging av hjemmeeksamen eller bachelor- og masteroppgave søker du på eget skjema. Det må fremkomme av dokumentasjonen at tilrettelegging gjelder hjemmeeksamen eller bachelor-/masteroppgave. Det må gå klart frem av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper du har og hva slags tilrettelegging du har behov for. Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Søknad om utsatt frist ved innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgave finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.