en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer; en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene . Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.