en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trekk før eksamen

En student har anledning til å trekke seg fra prøving senest 14 dager før dato for prøving uten at det blir registrert som forsøk. For ny og utsatt eksamen er trekkfristen senest 7 dager før dato for prøving. 

Dersom en kandidat som har meldt seg opp til prøving trekker seg etter fastsatt frist eller ikke møter til eksamen uten gyldig grunn, regnes det som ett forsøk. Studenten er selv ansvarlig for å dokumentere at trekk før prøving er foretatt innen fastsatt tidsfrist.

Dersom du trekker deg før en ordinær eksamen har du ikke rett til å ta ny eller utsatt prøving (kontinuasjonseksamen).

Slik gjør du

Gå inn i Studentweb på "Aktive emner" og klikk på "Trekk fra vurdering" bak den aktuelle oppmeldingen. Krysset forsvinner når trekkfristen er gått ut.

Muntlig melding om trekk er ikke gyldig.

Bachelor- og masteroppgave

En student har anledning til å trekke seg fra innlevering av bachelor eller masteroppgave senest 1. april eller 1. november det semesteret studenten har meldt seg opp/tatt ut oppgaven.

Utøvende eksamen

For kandidater ved Fakultet for utøvende kunstfag er det ikke anledning til å trekke seg fra utøvende eksamen uten gyldig grunn. Med gyldig grunn menes sykefravær dokumentert med legeattest eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes fakultetet umiddelbart.

 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt, fakultet eller eksamen@uis.no