en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trekk før eksamen

Fristen for å trekke seg fra ordinær eksamen er senest 14 dager før dato for prøving. For ny og utsatt eksamen er trekkfristen senest 7 dager før dato for prøving.

En student har anledning til å trekke seg fra prøving senest 14 dager før dato for prøving uten at det blir registrert som forsøk. For ny og utsatt eksamen er trekkfristen senest 7 dager før dato for prøving. Muntlig melding om trekk er ikke gyldig. Dersom en kandidat som har meldt seg opp til prøving trekker seg etter fastsatt frist eller ikke møter til eksamen uten gyldig grunn, regnes det som ett forsøk. Studenten er selv ansvarlig for å dokumentere at trekk før prøving er foretatt innen fastsatt tidsfrist.

Dersom du trekker deg før en ordinær eksamen har du ikke rett til å ta ny eller utsatt prøving (kontinuasjonseksamen).

En student har anledning til å trekke seg fra innlevering av bachelor eller masteroppgave senest 1. april eller 1. november det semesteret studenten har meldt seg opp/tatt ut oppgaven.

For kandidater ved Fakultet for utøvende kunstfag er det ikke anledning til å trekke seg fra utøvende eksamen uten gyldig grunn. Med gyldig grunn menes sykefravær dokumentert med legeattest eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes fakultetet umiddelbart.

Slik gjør du
Gå inn i Studentweb på Registreringer - Meldinger og klikk på det røde krysset bak den aktuelle oppmeldingen. Krysset forsvinner når trekkfristen er gått ut.

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt, fakultet eller eksamen@uis.no