en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konte - ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) er en mulighet til å avlegge en eksamen du har strøket på eller hatt gyldig fravær på.

Du må ha vært oppmeldt til den ordinære eksamenen i samme semester som du melder deg opp til ny eller utsatt eksamen. Du må selv huske å melde deg opp til ny og utsatt eksamen på Studentweb. 

Når du kan melde deg opp

Oppmelding til ny og utsatt eksamen begynner når sensur foreligger, senest 3 uker etter eksamen.

Oppmeldingsfrist

Frist for oppmelding er 20. januar dersom du skulle hatt eksamen på høsten, og 01. august dersom du skulle hatt eksamen på våren.

Merk at dersom du har hatt eksamen utenom de ordinære eksamensperiodene er fristen for oppmelding til konte 3 uker etter sensur.

Eksamensperiode for ny og utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen for vårsemesteret avholdes uke 34-37. Datoene publiseres på Studentweb 31. juli.

Ny/utsatt eksamen for høstsemesteret avholdes uke 7-10. Datoene publiseres på Studentweb 31. januar.

Hvordan melde seg opp

Du melder deg selv opp til ny og utsatt eksamen på Studentweb.

Veileder finner du her: Slik melder du deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen)

Dersom du ikke får opp funksjonen "ta emnet på nytt": Gå inn på aktive emner - søk opp emnet ditt i boksen nederst på siden - meld deg opp. Dersom oppmelding fortsatt ikke er mulig - ta kontakt med eksamenskontoret. For studenter i Bjergsted, ta kontakt med din studiekoordinator.

Dersom et emne strekker seg over to semestre er det viktig at du velger at du ikke skal ha undervisning. Kun da vil du få opp ny/utsatt eksamen som et valgalternativ.


Eksamen med flere deler:

Når alle deleksamener avlegges i samme semester kan det være at du bare skal ta en eller noen av delene om igjen. I så fall må du først melde deg opp til alle delene, for så å trekke deg fra de delene du ikke skal ta. For å trekke deg klikker du på ''Aktive emner'', finn emnet og klikk på det røde krysset ved siden av den delen du ikke ønsker å ta.

Hvem kan melde seg opp

Hvem som har rett til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen § 2-11 (lovdata).

Følgende kandidater kan melde seg opp til ny og utsatt eksamen:

  • Kandidater som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Hvilke forhold som skal godkjennes som gyldig fravær fremgår av Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær ved UiS (pdf). Ved sykdom må det foreligge attest fra lege eller annen fagkyndig person. Dette gjelder også ved barns sykdom. Det må fremgå av attesten at den gjelder fravær fra eksamen ved UiS, og tidspunktet for når fraværet gjelder. Ved dødsfall er det tilstrekkelig at studenten opplyser om avdødes navn og relasjon til vedkommende. Ved andre grunner  er det et minstekrav at dokumentasjonen gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av fraværet på den aktuelle eksamensdagen.
  • Kandidater som ikke bestod siste ordinære eksamen
  • Kandidater som trakk seg under siste ordinære eksamen 
     

Følgende kandidater har ikke rett til å melde seg opp til ny og utsatt eksamen:

  • Kandidater som tidligere har avlagt og bestått eksamen men som ønsker å forbedre resultatet
  • Kandidater som har unnlatt å møte på eksamen
  • Kandidater som ikke har vært meldt opp til ordinær eksamen
  • Kandidater som har vært oppmeldt, men har trukket seg innen gjeldende frister 

Disse kandidatene må melde seg opp til ordinær eksamen neste gang emnet tilbys.

 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt eller eksamen@uis.no