en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konte - ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) er en mulighet til å avlegge en eksamen du har strøket på eller hatt gyldig fravær på. Husk at du selv må melde deg opp til ny eksamen/konte på Studentweb.

Dersom du ikke har meldt deg opp til ny/utsatt eksamen innen 1. august må du søke om å meldes opp. Søknaden skal begrunnes. Den må sendes med en gang du oppdager at du ikke er oppmeldt. Søknad sendes via Digital studentekspedisjon.

Se eksamensforskriften 2-9, pkt. 2:

§ 2-9.Oppmelding til prøving – trekk

2. Etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, kan Utdanningsavdelingen innvilge betaling av semesteravgift, oppmelding til prøving og registrering i inntil 1 uke etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding til prøving kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden skal dokumenteres.

___________________________________________________________________________________________

Oppmelding
Du må ha vært oppmeldt til den ordinære eksamenen i samme semester som du melder deg opp til ny eller utsatt eksamen. Oppmelding til ny/utsatt eksamen begynner når sensur foreligger, senest 3 uker etter eksamen.

Frist for oppmelding er 20 januar for høstsemesteret og 1. august for vårsemesteret.

Merk at dersom du har hatt eksamen utenom de ordinære eksamensperiodene er fristen for oppmelding til konte 3 uker etter sensur.

Ny/utsatt eksamen for vårsemesteret avholdes uke 34-37. Datoene publiseres på StudentWeb 31. juli.

Ny/utsatt eksamen for høstsemesteret avholdes uke 7-10. Datoene publiseres på StudentWeb 31. januar.

 

Slik melder du deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen)

Dersom du ikke får opp funksjonen "ta emnet på nytt": Gå inn på aktive emner - søk opp emnet ditt i boksen nederst på siden - meld deg opp. Dersom oppmelding fortsatt ikke er mulig - ta kontakt med eksamenskontoret. For studenter i Bjergsted, ta kontakt med din studiekoordinator.

Dersom et emne strekker seg over to semestre er det viktig at du velger at du ikke skal ha undervisning. Kun da vil du få opp ny/utsatt eksamen som et valgalternativ.

 

Eksamen med flere deler - hvordan du melder deg opp
Når alle deleksamener avlegges i samme semester kan det være at du bare skal ta en eller noen av delene om igjen. I så fall må du først melde deg opp til alle delene, for så å trekke deg fra de delene du ikke skal ta. For å trekke deg klikker du på ''Aktive emner'', finn emnet og klikk på det røde krysset ved siden av den delen du ikke ønsker å ta.

Hvem som har rett til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen § 2-11 (lovdata).

Følgende kandidater kan melde seg opp til ny og utsatt eksamen:

  • Kandidater som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Hvilke forhold som skal godkjennes som gyldig fravær fremgår av Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær ved UiS (pdf). Ved sykdom må det foreligge attest fra lege eller annen fagkyndig person. Dette gjelder også ved barns sykdom. Det må fremgå av attesten at den gjelder fravær fra eksamen ved UiS, og tidspunktet for når fraværet gjelder. Ved dødsfall er det tilstrekkelig at studenten opplyser om avdødes navn og relasjon til vedkommende. Ved andre grunner  er det et minstekrav at dokumentasjonen gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av fraværet på den aktuelle eksamensdagen.
  • Kandidater som ikke bestod siste ordinære eksamen
  • Kandidater som trakk seg under siste ordinære eksamen 

Følgende kandidater har ikke rett til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen:

  • Kandidater som tidligere har avlagt og bestått eksamen men som ønsker å forbedre resultatet
  • Kandidater som har unnlatt å møte på eksamen
  • Kandidater som ikke har vært meldt opp til ordinær eksamen
  • Kandidater som har vært oppmeldt, men har trukket seg innen gjeldende frister 

Disse kandidatene må melde seg opp til ordinær eksamen neste gang emnet tilbys.

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt institutt eller eksamen@uis.no