en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eksamensoppmelding

Når du godkjenner utdanningsplanen din må du samtidig melde deg opp til undervisning og ordinær eksamen. Frist for å godkjenne utdanningsplan er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Ny og utsatt eksamen
Frist for oppmelding er 1. august etter vårsemesteret, og 20. januar for å ta ny og utsatt eksamen etter høstsemesteret. Dersom du har hatt eksamen utenom de ordinære eksamensperiodene er fristen for oppmelding til konte 3 uker etter sensur.

Du må selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen på Studentweb etter at resultatene til ordinær eksamen er kunngjort.

Slik melder du deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen)

Dersom eksamen består av flere deler og du bare skal ta en av disse må du først melde deg opp til alle delene, for så å trekke deg fra de du ikke skal ta. For å trekke deg klikker du på ''Aktive emner'', finn emnet og klikk på det røde krysset ved siden av den delen du ikke ønsker å ta.

Merk at dersom du har strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra konteeksamen.

Dersom du får strykkarakter etter klage har du rett til å ta konteeksamen. Fakultetet melder deg opp selv om det er etter oppmeldingsfristen.

 

Oppmelding etter frist

Det henvises til eksamensforskriften §2-9:

2. Etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, kan Utdanningsavdelingen innvilge betaling av semesteravgift, oppmelding til prøving og registrering i inntil 1 uke etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding til prøving kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden skal dokumenteres.

Søknad sendes via Digital studentekspedisjon.