en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppmelding og trekk

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen? Hvordan trekker jeg meg fra en eksamen? Her finner du svar på dette og andre spørsmål om trekk og antall forsøk.

Rett til prøving

Studenter som er tatt opp til et definert studium ved universitetet, har rett til prøving som inngår i studiet. Emnene vil fremgå av utdanningsplanen. For å kunne fremstille seg til prøving må man ha et gyldig opptak og en aktiv studierett. Du kan melde deg opp til ny og utsatt eksamen når sensuren foreligger. Sensuren kunngjøres i studentweb senest 3 uker etter avholdt eksamen. Du kan melde deg opp til ny/utsatt eksamen i muntlig så fort karakteren er kunngjort i StudentWeb.

Følgende studenter har ikke rett til å fremstille seg til prøving:

  • Studenter i permisjon
  • Studenter som har fullført studieprogrammet
  • Studenter som er utestengt pga fusk
  • Studenter som ikke har gjennomført semesterregistrering og/eller studentbetaling innen angitte frister
  • Studenter som har brukt opp antall forsøk

 

Antall forsøk

En student har rett til å fremstille seg til prøving i samme fag, emne eller emnegruppe tre ganger. For veiledet praksis er det bare anledning til å fremstille seg to ganger. Merk at ny/utsatt eksamen også teller som et forsøk.

Det er mulig å søke om dispensasjon for et 4. forsøk (for praksis 3. forsøk). Søknad sendes via Digital studentekspedisjon. Søknaden må begrunnes og dokumenteres. Dispensasjon for et 5. forsøk kan ikke gis, dette gjelder også ved nytt opptak til universitetet.  Se eksamensforskriften §2-10 for mer informasjon.