en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen våren 2020

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du blant annet svar på hvordan du forbereder deg, hva du gjør om du får tekniske problemer, hvordan du kildehenviser og hvordan du scanner med mobil. Du får også vite hva du gjør om du blir syk eller trenger ekstra tid på eksamen.

Student jobber på pc.

Vil eksamen som var satt opp som hjemmeeksamen gå som normalt?

Ja, dersom eksamen allerede var satt opp som hjemmeeksamen, så vil den gå som planlagt.

Vil alle skriftlige eksamener bli gjort om til digitale?

Ja, alle skriftlige skoleeksamener er endret til digital eksamen. Sjekk StudentWeb og Canvas for mer informasjon om dine eksamener.

Hvordan logger jeg meg på Inspera?

Du logger deg på med vanlig UiS-brukernavn og passord via denne linken https://uis.inspera.no/

Må jeg gjøre noen spesielle forberedelser hvis jeg skal ha digital hjemmeeksamen?

Ja, det er viktig å sjekke at du har fungerende utstyr og nettverk hjemme og teste at alt fungerer på forhånd. Du kan lese om digital hjemmeeksamen her.

Hvordan foregår en digital hjemmeeksamen?

 • Dersom eksamen går over flere dager skriver du besvarelsen i et annet program, f.eks. Word, lager en PDF-fil, og leverer oppgaven i Inspera eller Canvas ved å laste opp besvarelsen. Du behøver ikke være pålogget Inspera under hele eksamen når eksamen er filopplasting, kun når du skal lese oppgaveteksten og levere besvarelsen.
 • Informasjon om hvilket system du skal levere i, skal du ha fått informasjon om på forhånd og kunne finne i Canvas eller Studentweb.
 • Dersom eksamen varer noen timer vil det enten være som en vanlig digital skoleeksamen hvor du skriver svaret ditt direkte inn i teksteditoren i Inspera, eller det er filopplasting hvor skal skrive besvarelsen i Word og laste den opp etterpå. Husk å lagre underveis dersom du skriver i Word.
 • Dersom du skriver direkte i Inspera autolagres besvarelsen hvert 15. sekund.

 

Hvordan leverer jeg besvarelsen min?

Dersom du skriver besvarelsen direkte i teksteditoren i Inspera leverer du prøven ved å klikke på «Lever nå» knappen.

Dersom det er filopplasting laster du opp filen og klikker så på ''Lever nå''.

Innleveringen lukkes automatisk når eksamenstiden er ute. Det vil si at dersom du har lastet opp besvarelsen din, men ikke får til å levere, så blir den levert automatisk når eksamenstiden er ute.

Husk at tiden du får til rådighet på eksamen også inkluderer tiden det tar å eventuelt skanne og laste opp besvarelsen din 

 

Hva gjør jeg dersom jeg får tekniske problemer under eksamen?

 • Da kontakter du personen oppgitt på informasjonssiden i eksamensoppgaven. Dersom du ikke får til å levere besvarelsen din, og det er en filopplasting, kan du sende besvarelsen på e-post som PDF-vedlegg til kontaktpersonen.
 • Dersom du ikke får tak i kontaktpersonen oppgitt i oppgavesettet, kan du kontakte eksamenskontoret sentralt eller IT-avdelingen.
 • Sentralt eksamenskontor: eksamen@uis.no / 51 83 24 05.
 • IT-avdelingen: it-hjelp@uis.no / 51 83 30 00.
 • Dersom innleverinstidspunkt er etter normal arbeidstid er det teknisk hjelp tilgjengelig. Ring nummeret som står oppgitt i eksamensoppgaven.

 

Blir PC`en låst under eksamen?

Når du har hjemmeeksamen vil PC’en ikke bli låst, og du kan gå inn og ut av programmet som du ønsker.

Blir teksten jeg skriver lagret underveis i Inspera?

Besvarelsen din blir autolagret hvert 15. sekund når du skriver i teksteditoren i Inspera. Vi anbefaler likevel å kopiere svaret ditt over i et Word-dokument som en sikkerhetskopi før du leverer.

Hvis du skriver i Word eller andre programmer må du lagre på vanlig måte.

Har jeg lov til å bruke hjelpemidler?

Ja, når du sitter hjemme har du alle hjelpemidler tilgjengelig. Men husk at arbeidet skal være selvstendig, i tillegg blir alle besvarelser plagiatkontrollert.

Må jeg skrive inn kildehenvisninger på digital hjemmeeksamen?

 • Ved hjemmeeksamen som går over flere dager må du bruke kildehenvisning.
 • Ved korte hjemmeeksamener på én dag er det ikke forventet å bruke så mye tid på kildehenvisning. Men ved direkte sitater er det viktig at du henviser til kilde og følger retningslinjene som er gitt av faglærer. Dersom instruks ikke er gitt, holder det å skrive f. eks. Tom Olsen, 2019 s. 45.
 • Alle besvarelser blir plagiatkontrollert. Det blir ansett som fusk/plagiat dersom du ikke kildehenviser på hjemmeeksamen som går over flere dager.
 • På denne siden får du hjelp til kildehenvisning: https://student.uis.no/bibliotek/skriv-og-referer/litteraturlister/

Hvordan kan dere unngå at noen jukser?

Eksamensoppgaver er utformet på en annen måte enn ved skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Alle besvarelser blir også kontrollert for plagiat.

Kan jeg få forlenget frist for innlevering?

 • Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen var 01. februar. Dersom det har oppstått noe akutt etter fristens utløp kan du søke om ekstra tid på eksamen via Digital Studentekspedisjon. Bruk skjema ''Søknad om utsatt frist for innlevering av oppgave''.
 • Dersom du allerede har søkt og fått innvilget ekstra tid på skoleeksamen, vil du også få denne ekstratiden på hjemmeeksamen, så lenge den har varighet på inntil to dager. Dersom du trenger utvidet tid utover dette, fordi hjemmeeksamen varer i flere dager, må du søke om dette så fort som mulig. Du søker i Digital Studentekspedisjon, og bruker skjemaet ‘’Søknad om utsatt frist for innlevering av oppgave’’. Husk at du må dokumentere/begrunne hvorfor du trenger ekstra tid.

Kan jeg trekke meg før eksamen?

Dersom eksamen har blitt omgjort til hjemmeeksamen på grunn av Covid-19 er trekkfristen 7 dager før eksamen (normalt er det 14 dager). Ta kontakt med ditt fakultet for hjelp til å bli trukket fra eksamen dersom du ikke får det til i StudentWeb. Dersom du trekker deg før eksamen har du ikke rett til å melde deg opp til ny/utsatt eksamen etter sommeren, og må vente til neste gang ordinær eksamen arrangeres. Normalt arrangeres eksamen i et emne en gang i året.

Kan jeg trekke meg under eksamen?

Du kan trekke deg under eksamen ved å velge alternativet ''lever blankt''. Dersom du trekker deg under eksamen har du rett til å melde deg opp til ny/utsatt eksamen (konteeksamen) som avholdes uke 34-37. Frist for oppmelding er 01.august i StudentWeb.

Hva om jeg blir syk på eksamen?

Du søke om gyldig fravær i Digital Studentekspedisjon. Fristen er 5 hverdager etter eksamen. Dersom du innvilges gyldig fravær, kan du melde deg opp til ny/utsatt eksamen (konteeksamen) som avholdes uke 34-37. Frist for oppmelding er 01.august i StudentWeb.

Vil det bli bokstavkarakterer på eksamen våren 2020?

Eksamener som ellers vurderes med gradert bokstavkarakter, kan endres til Bestått / Ikke bestått i vårsemesteret 2020. Informasjon om dette finner du i Canvas. Ta eventuelt kontakt med ditt fakultet.

Når er sensurfristen?

Sensurfristen er 3 uker etter eksamen. Dersom det skulle bli utsettelser på grunn av Covid-19 vil du få beskjed om dette.

Hvilken eksamensform vil det bli på konteeksamen?

Som følge av Covid-19 er det laget en midlertidig eksamensforskrift. Den sier følgende:

§ 4.Ny/utsatt og ekstraordinær eksamen
Dekan selv kan bestemme at ny/utsatt eller ekstraordinær eksamen høsten 2020 skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ordinær eksamen våren 2020.

Dette betyr at fakultetet ditt kan bestemme at konteeksamen får en annen vurderingsform enn ordinær eksamen.

Scanning med mobil

Besvarelsen skal som regel leveres som en PDF-fil. Du velger som regel selv hvordan du vil fremstille denne PDF-filen. Du kan velge å skrive besvarelsen i en tekstbehandler (Word, LaTeX, Pages, LibreOffice …)  - eller du kan skrive på blanke ark, og til slutt scanne, og så levere som en PDF-fil.

Det finnes et utall forskjellige programmer/apper som du kan installere på mobiltelefonen (Android og iPhone). Mange av dem er også gratis, eller har en light-versjon som er det. Velg én du synes gir godt resultat og som du synes er grei å bruke:

Office Lens

Android/iPhone

Gratis (anbefalt)

Dropbox

Android/iPhone

Gratis, maks 10 sider

Cam Scanner

Android/iPhone

 

Scannable

iPhone

 

 1. Legg svararkene på et godt og jevnt belyst (litt fra siden, ikke rett ovenfra), flatt underlag (gulvet).
 2. Hold telefonen rolig rett over arket slik at bildeflaten blir fylt mest mulig. Eksponér.
 3. Beskjær langs arkets kanter.
 4. Kontrollér og eventuelt juster kontrast og belysning slik at all tekst blir tydelig. Hvis blyant gir for dårlig kontrast, bør du benytte kulepenn. Husk, du må sørge for at resultatet er godt leselig.
 5. De fleste skanneprogrammene har filtere som kan øke lesbarheten. Gjør deg kjent med funksjonene.
 6. Gjenta for hvert ark.
 7. Lagre som en flersidig PDF.

Du kan nå enten overføre PDF-filen til PC’en din med skylagring, blåtann, WiFi eller e-post og laste opp besvarelsen til Inspera derfra, eller du kan logge deg på Inspera på telefonen og gjøre samme operasjon. Dersom du mellomlagrer på telefonen, pass på at du vet hvor i telefonens filsystem du lagrer. Skal du laste opp til Inspera fra telefonen, må du vite hvor du finner igjen filen.

Når du logger inn på Inspera får du tilgang til å øve deg på å levere en demoprøve. Velg Demo hjemmeeksamen.

Under eksamen vil du finne den aktuelle oppgaven under Mine prøver.