en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trekk under eksamen

Du kan trekke deg under eksamen. Dette teller som et forsøk.

Trekk under ordinær eksamen gir grunnlag for å melde deg opp til ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen).

Dersom du trekker deg under en ny og utsatt eksamen må du melde deg opp til neste ordinære eksamen.

Dersom du vil trekke deg under eksamen gjør du følgende:

Vanlig skriftlig skoleeksamen
Møt opp i eksamenslokalet til vanlig tid og få utdelt eksamensoppgaven. Du skriver "jeg trekker meg" og kan forlate lokalet en halv time etter eksamensoppstart.

 

Digital skoleeksamen
Møt opp i eksamenslokalet til vanlig tid. Logg deg inn i Inspera, åpne prøven og velg "Lever blankt" i menyen istedenfor å levere en besvarelse. Du kan forlate lokalet en halv time etter eksamensoppstart.

 

Digital hjemmeeksamen: 
Logg deg inn i Inspera, åpne prøven og velg "Lever blankt" i menyen istedenfor å levere en besvarelse. 

 

Veileder for hvordan du leverer blankt i Inspera finner du her. Denne gjelder for både skoleeksamen og hjemmeeksamen.

 

 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt fakultet/institutt, eller eksamen@uis.no