en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lovsamlinger

Tillatte hjelpemidler til eksamen i juridiske fag er Norges Lover, annen lovsamling, særtrykk/kopi av enkeltlover, forskrifter, konvensjoner, tariffavtaler og Stortingets skatte- og avgiftsvedtak. Utskrift fra Lovdata er kun tillatt når dette er særskilt tillatt av faglærer og er angitt i oppgaveteksten.

I hjelpemidlene kan det være understrekninger i teksten og strek i margen i alle farger. I hjelpemidlene kan det dessuten være innarbeidet henvisninger innbyrdes i hjelpemiddelet og til andre tillatte hjelpemiddel. Henvisningene kan bare innledes med ord som se, jfr., cfr., contra, sml (sammenlign), ny, opph. (opphevet), endret. Henvisninger til lover, kgl. Res, forskrifter og reglement kan bare inneholde tittel og/eller data (eventuelt nummer), paragraf og/eller ledd (avsnitt), punktum (setning), nummer eller litra (bokstav). Vanlige forkortelser som grl., strl., og lignende kan brukes. En henvisning kan f. eks. se slik ut: Sml. FAL §18; opph. ved lov 13. februar 1976; jfr. lov nr. 261969 §2-1.

Annen innarbeidelse enn nevnt over er ulovlig, f. eks. at ny lovtekst er skrevet inn i hjelpemiddelet. Henvisninger som reelt sett ikke er henvisninger til andre tillatte hjelpemidler, f. eks. kamuflerte oppgavedisposisjoner, stikkord og lignende er ikke tillatt.