en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kalkulator

Dersom kalkulator er tillat, skal den være enkel. Hvis kalkulator skal brukes under eksamen framgår dette i emnebeskrivelsen. Programmerbar kalkulator er ikke tillat med mindre dette kommer fram i eksamensteksten. Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Kalkulatoren må ikke avgi støy.

Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår av dette punktet. Overtredelse av bestemmelsene i dette punktet betraktes som forsøk på fusk.

Gjeldende retningslinjer for studenter:

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet:

Vedtak av 07.11.2019

Med godkjent, enkel kalkulator menes en av følgende kalkulatorer:
HP30S; HP17bII+; Texas BA II Plus; Texas Instruments TI-30; Citizen SR-260N; Citizen SR-270X og alle Casio FX82.

 

Til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskursene brukes en godkjent, ikke-programmerbar kalkulator
FX-9750G II (anbefales), eller CASIO FX-9750 og Casio FX-9860;  Texas Instruments: Ti-82, Ti-83 eller Ti-84. Samt HP30S; HP17bII+; Texas BA II Plus; Texas Instruments TI-30; Citizen SR-260N; Citizen SR-270X og alle Casio FX82.

Det er ikke tillatt med såkalte CAS-kalkulatorer (Computer Algebra System).

Handelshøgskolen UiS:

Vedtak av 21.03.2018
Med "godkjent kalkulator" som hjelpemiddel under skriftlige eksamener ved HHUiS menes en kalkulator med enkle numeriske og trigonometriske funksjoner.For tiden omfatter dette HP30S, alle Casio FX82, Texas Instruments TI-30XB, Texas Instruments TI-30X Pro, Citizen SR-270X, Texas Instruments BA II Plus, HP17bII+, Citizen SR-260N, Casio FX85GT Plus, HP10B II +, Casio SL-300NC og CASIO SL-310UC. Vedtaket vil gjelde fra og med vårsemesteret 2018.