en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fravær

Fravær på eksamen registreres på to måter, og har ulike konsekvenser for deg som student

Gyldig fravær
Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Dette må dokumenteres i form av legeattest eller annen dokumentasjon for gyldig fravær. Gyldig fravær regnes ikke som forsøk.

Du må søke om gyldig fravær senest 5 virkedager etter eksamen/prøving. Du finner søknad om gyldig fravær i den digitale studentekspedisjonen

Gyldig fravær på ordinær eksamen gir deg rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.

Ved gyldig fravær på ny og utsatt eksamen må du melde deg opp til et nytt forsøk innen fristen for oppmelding til neste ordinære eksamen.

 

Gyldig fravær høsten 2020 relatert til Covid-19

Du kan ikke ta eksamen på campus (skoleeksamen og muntlig eksamen) i følgende tilfeller:

  • Dersom du er forkjølet, har vondt i halsen, har feber eller har andre luftveissymptomer 
  • Dersom du har testet deg for Covid-19 og ikke har fått svar på testen, eller har testet positivt.
  • Dersom du er i karantene.

Dersom du møter på eksamen med luftveissymptomer blir du sendt hjem.

 

I alle disse tilfellene har du rett på gyldig fravær, også dersom du skulle bli hjemsendt, men for å få det innvilget må du søke senest 5 virkedager etter eksamen. Du søker om gyldig fravær i Digital Studentekspedisjon.

Legeerklæring eller egenmelding må vedlegges søknaden. Høsten 2020 er egenmelding tilstrekkelig som dokumentasjon for tilfellene nevnt over.

 

Dersom du har allergi som utløser lignende symptomer kan du gi beskjed til eksamenskontoret 2 uker før eksamen på eksamen@uis.no. Vi informerer eksamensvaktene om dette slik at du ikke blir sendt hjem.

Vis respekt for dine medstudenter, eksamensvakter og ansatte på universitetet og ikke møt på eksamen dersom symptomene er relatert til noe annet enn allergi.

 

Ikke møtt
Dersom du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen, blir du registrert som ikke møtt.

Ikke møtt regnes som et forsøk, og gir deg ikke rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.