en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fravær

Fravær på eksamen registreres på to måter, og har ulike konsekvenser for deg som student

Gyldig fravær
Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Dette må dokumenteres i form av legeattest eller annen dokumentasjon for gyldig fravær og leveres senest 5 virkedager etter eksamen. Gyldig fravær regnes ikke som forsøk.

Send dokumentasjonen til eksamen@uis.no. Den kan også leveres til eksamenskontoret i 2. etg. i Arne Rettedals hus. Husk å inkludere studentnummer og emnekode på eksamen.

Er du student på teknisk-naturvitenskapelig fakultet sendes den til eksamentn@uis.no eller leveres til eksamenskontoret på fakultetet i Kjølv Egelands hus, 3.etg. avdeling C.

Er du student på Fakultet for utøvende kunstfag sendes dokumentasjon til studiekoordinator ved fakultetet; Rønnaug R. Bakke og Merete Bru Frantzen. Dokumentasjon kan også leveres i ekspedisjonen i Bjergsted.

Gyldig fravær på ordinær eksamen gir deg rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.

Ved gyldig fravær på ny og utsatt eksamen må du melde deg opp til et nytt forsøk neste ordinære eksamen.

Ikke møtt
Dersom du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen, blir du registrert som ikke møtt.

Ikke møtt regnes som et forsøk, og gir deg ikke rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.