en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fravær

Fravær på eksamen registreres på to måter, og har ulike konsekvenser for deg som student

Gyldig fravær
Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Dette må dokumenteres i form av legeattest eller annen dokumentasjon for gyldig fravær. Gyldig fravær regnes ikke som forsøk.

Du må søke om gyldig fravær senest 5 virkedager etter eksamen/prøving. Du finner søknad om gyldig fravær i den digitale studentekspedisjonen

Gyldig fravær på ordinær eksamen gir deg rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.

Ved gyldig fravær på ny og utsatt eksamen må du melde deg opp til et nytt forsøk innen fristen for oppmelding til neste ordinære eksamen.

Ikke møtt
Dersom du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen, blir du registrert som ikke møtt.

Ikke møtt regnes som et forsøk, og gir deg ikke rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen.