en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klage på karaktersetting

Ønsker du å klage på karaktersetting?

Alle som skal klage på karakterfastsetting bør be om begrunnelse først. Du finner mer informasjon om begrunnelse for karaktersetting her

Vær oppmerksom på at sensuren etter en klage er endelig, og det er heller ikke mulig å trekke en klage når sensuren er kunngjort.

Hvordan klage

Studenter kan klage på karakterfastsetting via StudentWeb. Du finner lenke til siden "Begrunnelse og klager" via resultatsiden, eller via menyen under "Mer".

Her finner du en oversikt over emner hvor det er mulig å levere klage. Trykk deg inn på det aktuelle emnet. Du finner da en knapp for å levere klage elektronisk. Knappen vil kun vise hvis fristen for å levere klage ikke har gått ut.

Det er individuell klagerett etter en gruppeeksamen. 


Merk at du ikke kan klage på muntlig eksamen, bedømmelse av praksisstudier, utøvende eksamen eller andre typer vurdering som etter sin art ikke lar seg etterprøve, jamfør Universitets- og høgskoleloven §5-3 punkt 4.

Frist 

Klage på karakterfastsettingen må registreres i StudentWeb innen tre uker etter at resultatet er kunngjort, eller innen tre uker etter at en begrunnelse for karakterfastsettingen er mottatt. 

Viktig informasjon dersom du ikke har bestått

Merk at dersom du ikke har bestått/strøket på ordinær eksamen og klager på karakteren, må du melde deg opp til ny og utsatt eksamen innen oppmeldingsfristen selv om du ikke får svar på klagen før oppmeldingsfristen er over. Dersom du får bestått etter klage vil fakultetet trekke deg fra ny og utsatt eksamen.

Dersom du får strykkarakter etter klage på ordinær eksamen har du mulighet til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp til denne. Dersom det er etter oppmeldingsfristen melder fakultetet deg opp.

Oversikt over oppmeldingsfristene finner du her.

Behandlingstid

Behandlingstid og frist for ny karakterfastsetting er vanligvis en måned. Dersom det skulle ta lengre tid, får du beskjed om dette.

 

Dersom ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra oppringelig sensur skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf universitets- og høyskoleloven § 5-3 (6). Denne bestemmelsen trådte i kraft 1.juli 2018.

 

Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet.