en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studieopphold på Svalbard

Kunne du tenkt deg å tilbringe et semester på norges nordligste og mest eksotiske universitet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)? Her vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø innen arktisk forskning. Undervisning ved UNIS er feltbasert og naturen blir brukt som et laboratorium og en arena for læring, observasjoner, innsamling og analyse av data.

Godkjenning av studieoppholdet ved Svalbard: Studenter som ønsker et opphold ved UNIS kontakter studiekonsulenten/ studiekoordinator  ved sitt institutt for å få informasjon om hvilke emner ved UNIS som er anbefalt i ditt studieprogram og om disse kan inngå i din studieplan.

Nettside for mer informasjon: www.unis.no

Hvem kan søke ?
Fagområdene ved UNIS omfatter arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk fysikk og teknologi.  Det er mest aktuelt for studenter som tar fag innen disse fagområdene å søke til UNIS. 

UNIS krever forkunnskaper utover generell studiekompetanse for opptak til alle emner.

Les mer om opptakskrav til hvert enkelt fagfelt og om generelle opptakskrav for emner.

Særskilte krav til forkunnskaper ved opptak til master- og doktorgradsemner er angitt i de enkelte emnebeskrivelsene.

Emnetilbud
Arctic biology: Emnebeskrivelser.   
Arctic geology: Emnebeskrivelser.  
Arctic technology: Emnebeskrivelser.  
Arctic geophysics: Emnebeskrivelser

Undervisningsspråk
Engelsk

Akademisk kalender
Sommeremner: mellom juni og august. Kursvarighet varierer.
Høstsemesteret: starten av august - midten av desember. For enkelte masteremner: fra midten av juni)
Vårsemesteret: starten av januar - begynnelsen av juni

Søknadsfrist
15.februar for sommeremner
15.april for høstsemesteret
15.oktober for vårsemesteret

Du søker direkte til UNIS her.

Skoleavgift
UiS -studenter betaler kun semesteravgift + semesterregistrerer seg ved UiS før du drar.

Studieopphold ved Svalbard er ikke utveksling

Merk at et semester ved UNIS ikke ansees som utveksling og at man må søke dit på egen hånd - altså, man må ikke være nominert for å søke.   Husk å snakke med studieveileder/studiekoordinator om hvordan UNIS-emner kan tilpasses i din studieplan.

 

Studieopphold på Svalbard