en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

north2north

UArctic sitt studentutvekslingsprogram north2north gir muligheter for å studere i ulike deler av Nordområdene.

Gjennom studier på universiteter og høyskoler i den sirkumpolære verden, får studenter en sjanse til å bo og leve i en annen del av det globale nord.

Ved Universitetet i Stavanger er Det teknisk naturvitenskapelige fakultet med i dette nettverket, studentmobilitet er begrenset til  studenter ved dette fakultetet.

Mer informasjon finnes her.

Land
Danmark, Grønland, Færøyene, Canada, USA, Finland, Norge, Island og Russland

Læresteder
Du finner en oversikt over læresteder her.

Stipend
Det er mulig å søke om stipend i nettverket. NOK 15 000 per semester.
Stipend tildeles vanligvis de som reiser på utveksling til Færøyene, USA og Canada.

Vanligvis fritak for skolepenger
Informasjon om prioriteringsregler dersom det er for lite stipend her

Søknad
Søknad om utveksling registrerer i Søknadsweb innen 1. februar
Frist for å søke videre til North2north programmet er 15.februar

Det kreves ekstra dokumentasjon for north2north stipend søknader
1) Motivasjonsbrev  mer informasjon lenke 
2) Endorsement letter/referansebrev
3) Karakterutskrift
4) CV

Emner og fag; https://education.uarctic.org/studies/

Koordinator ved UiS: Bente Dale: e-mail: bente.dale@uis.no