en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS sin rolle

Forebygging av ekstremisering er et felles samfunnsansvar. Det viktigste universiteter og høgskoler kan bidra med for å forebygge ekstremisering er kunnskap, demokratisk dannelse og inkluderende læringsmiljøer. Det legger grunnlaget for trygghet, kreativitet og kritisk tenkende individer.

Universitet og høgskoler inkluderer og ivaretar et mangfold av studenter og ansatte med ulike bakgrunner og synspunkter. Dette gir muligheter for debatt og meningsutveksling på ulike arenaer. Akademisk frihet og ytringsfrihet er grunnleggende verdier innen høyere utdanning og forskning. Ansatte og studenter kan fritt undersøke ethvert fagfelt og gi uttrykk for sine synspunkter. Forskere og forelesere skal legge til rette for og stimulere til diskusjon og meningsutveksling. Samtidig er det viktig å vite hva man skal gjøre ved bekymring.