en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forebygging av voldelig ekstremisme

For å kunne forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er det er det viktig at flest mulig har kunnskap om fenomenet, samt når og hvor man bør varsle ved bekymring.

Forebygging av voldelig ekstremisme

Hva er radikalisering/ekstremisering?

Radikalisering/ekstremisering er prosessene der en person eller et miljø aksepterer anti-demokratiske virkemidler, diskriminering, brudd på menneskeretter eller bruk av vold for å nå religiøse, ideologiske eller politiske mål.

Ekstremisering er et resultat av sammensatte og komplekse prosesser, som pågår over tid. I bunn for ekstremiseringen ligger ofte en opplevelse av å være lite akseptert og inkludert i samfunnet, som igjen gir en sterk følelse av utenforskap og urettferdighet. Deltakelse i ekstremistiske miljøer handler for mange om sosial tilhørighet og sterke følelser. Ideologi, politikk og religion kommer ofte i andre rekke. Mange blir radikalisert som følge av deltakelse i miljøet. Det er også noen som er ressursterke og velintegrerte, og som ekstremiseres før de engasjerer seg. De blir ofte ledere og ideologer.

Ekstremisering kommer ofte til uttrykk i legitimering av vold for å oppnå politiske eller religiøse mål. Kommunikasjonen opp mot andre grupper og andre meninger kan preges av:

  • intoleranse for andres synspunkter
  • konspirasjonsteorier
  • hatefulle ytringer
  • trusler om vold