en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Akutt trusselsituasjon

En akutt trusselsituasjon er en situasjon hvor umiddelbar innsats er nødvendig for å hindre skade og tap av liv. Sannsynligheten for en slik hendelse er svært lav, men konsekvensene kan være katastrofale.

Akutt trusselsituasjon

Hvordan handle?

Du har tre handlingsalternativer. Husk også å ringe politiet (112) så fort du har mulighet til dette!​ Du må selv velge hva som er best å gjøre i situasjonen:

LØP (hvis du kan):

 • Dersom gjerningspersonen ikke er i umiddelbar nærhet. Kom deg til et trygt sted, IKKE til brannoppsamlingsplass
 • Ikke ta med deg noe, hold hendene synlig.
   

SKJUL (hvis du ikke kan løpe):

 • Om du/dere ikke kan løpe, skjul deg/dere
 • Barrikader deg/dere ved å låse eller stenge døren
 • Hindre innsyn og slukk lys
 • Sett telefonen på lydløs. Ring 112, og la personene i andre enden lytte. 
 •  Tenk på hva du/dere kan gjøre hvis gjerningspersonen kommer inn
 • Om du/dere kan evakuere: LØP
   

HANDLE (hvis du ikke har et annet valg):

 • Hvis du ikke har annet valg må du handle. Det står om livet.
 • Se rundt deg, hva kan brukes som våpen?
 • Angrip raskt og målrettet mot våpen, øyne, hals – få personen ned

 

Hva bør du tenke igjennom før en eventuell hendelse?

 • Hvor er utganger og eventuelle nødutganger er? Hvor fører de hen?
 • Kan du klatre ut av vinduet? Ned på bakken, ut på balkongen eller taket?
 • Kan du låse døra? Eller stenge den på andre måter?
 • Kan du gjemme deg bak noe? Kan det skjule eller beskytte deg på noen måte?
 • Har du et våpen? Noe du kan kaste, slå eller stikke med?

Den grønne boksen:

Ved en akutt trusselsituasjon er tiden knapp og det avgjørende at du vet hvordan du åpner nødutgangene. Flere nødutganger er utstyrt med en grønn boks ved siden av seg. Ved andre hendelser enn brann er du nødt til å knuse/trykke inn glasset inne i boksen for å få åpnet nødutgangen.