en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brann

Det er viktig at du vet hvordan du skal handle dersom det skulle oppstå en brann. Samtidig bør du også tenke forebyggende brannsikkerhet slik at du bidrar til å forhindre at brann oppstår.

Brann

Hvordan bidra til brannsikkerhet i det daglige? 

  • Hold rømningsveier frie for hindringer og lett brennbart materiale.
  • Teknisk brannsikkerhetsutstyr skal ikke tildekkes eller koples fra (slukkeutstyr, brannmeldere og liknende).
  • Selvlukkende dører skal ikke sperres i åpen stilling, de er viktige brannskiller for å stoppe giftig røyk og flammer.
  • Ikke bruk stearinlys eller åpen flamme unntatt ved kontrollert laboratoriearbeid. Oppbevar brannfarlig vare forskriftsmessig.
  • Vannkoker, kaffetrakter og liknende skal ha fastmontert tidsbryter. Komfyr skal ha komfyrvakt og ventilasjon og kun brukes i tilrettelagte lokaler. 
  • Begrens bruk av skjøteledninger. 
       

Feil og mangler kan redusere brannsikkerheten, og det er viktig å melde fra om avvik gjennom Si ifra!
 

Når alarmen går:

Sørg for at vinduer og dører er lukket når du forlater rommet. Gå straks ut av bygningen. IKKE bruk heis! Trekk bort fra bygningen, minst 50 meter.

Når alarmklokken stopper, eller når en person med vest frigir bygget, kan du gå inn igjen.

 

Når det brenner:

Her får du informasjon om hva du skal gjøre når det brenner