en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Starte en ny organisasjon?

Føler du at en studentorganisasjon mangler på UiS? Eller vil du bare starte en ny organisasjon? Hvis du eller flere har en felles interesse for en sak, eller vil samle en gruppe med samme tilhørighet og engasjement, kan du starte en studentorganisasjon eller linjeforening. Dere blir da en oppstartsgruppe som sammen jobber for å få linjeforeningen/studentorganisasjonen oppe å gå.

Hvordan går man fram?

1. Opprett en samarbeidsavtale med StOr

Et godt utgangspunkt er å opprette samarbeidsavtale med StOr. I samarbeidsavtalen kommer det godt fram hva du trenger for å bli en egen organisasjon/forening. Ved å være under oss som paraplyorganisasjon kan din forening/organisasjon promotere seg på UiS og får organisatorisk bistand fra StOr ved behov. Dere får også tilgang til engasjertmøtene, hvor alle foreninger/organisasjoner møtes for felles informasjon og for å bli bedre kjent. Sammen skaper engasjertmøtene en arena for å møte andre organisasjoner og et fellesskap. I tillegg kan dere søke om å få kontorplass på Studentenes Hus.

Link: Samarbeidskontrakt med StOr

2. Stiftelsesmøte

Et stiftelsesmøte er første steg mot å stifte foreningen/organisasjonen, her diskuterer man hva foreningen/organisasjonen skal gjøre og hva dere skal fokusere på. Med andre ord: formålet med foreningen/organisasjonen. Dere skal også bestemme hvilke lover (vedtekter) foreningen/organisasjonen skal ha og hvilke verv styret skal bestå av. Styret til foreningen på dette møte må minst bestå av 3 personer og styret må primært bestå av studenter. Etter dette burde dere avtale sted og dato for stiftelsesmøte, slik at dere offisielt kan bli en organisasjon.

Vi i StOr har en mal til vedtekter som man kan følge, men det betyr ikke at den må følges etter punkt og prikke: Eksempel på vedtekter

3. Snakk med andre studenter

Ved oppstart er det viktig at oppstartsgruppa snakker med andre studenter. De burde få vite hva formålet til foreningen/organisasjonen er og hva dere engasjerer dere i. I tillegg burde dere informere om hvor og når stiftelsesmøteet skal finne sted. I punkt 3 forklares det mer utdypet om profiliering, som er et av verktøyene for å nå ut til studentene.

4.Profiliering av studentorganisasjon

For at andre studenter skal kunne vite om dere, burde dere finne gode måter å profiliere dere på. Dere kan for eksempel: opprette en Facebook gruppe eller Instagram, henge opp plakater eller stå på stand. For å stå på stand må man ta kontakt med oss i StOr, ved organisasjonskonsulent. Det finnes selvfølgelig andre måter å profiliere seg på, men det burde dere som en gruppe bli enige om. Målet med dette vil være å nå potensielle medlemmer til foreningen/organisasjonen. Vi i StOr kan også hjelpe deg/dere å promotere foreningens/organisasjonens oppstart, send nestleder for læringsmiljø en mail (laringsmiljo@stor.uis.no) eller besøke oss på kontoret i 2.etg på studentenes hus på Campus Ullandhaug.

5. Registrere foreningen i Brønnøysundregisteret

Som en forening/organisasjon trenger dere økonomiske midler til arrangementer, aktiviteter, standvirksomhet, profilieringsmateriale og andre ting. For å få en bankkonto til organisasjonen/foreningen må dere registrere foreningen/organisasjonen i Brønnøysundregisteret. Når dere har gjort dette får foreningen/organisasjonen et organisasjonsnummer og derfra kan dere få en bankkonto til foreningen. Det kreves at dere har styringsdokumentene i orden, noe vi i StOr ved nestleder for læringsmiljø, kan hjelpe dere med.

Via denne linken kan dere registrere foreningen: Steg for steg registrering – Brønnøysund.

6. Oppstartsmidler: Velferdstinget i Stavanger

For å få økonomiske midler kan man søke om oppstartsmidler hos Velferdstinget i Stavanger (VT). De har åpent for søknader hele året og søknaden vil bli tatt opp på første møte etter mottatt søknad. Deretter vil VT vedta en sum på bakgrunn av dokumentene som innsendes, og etter hva de mener er forsvarlig. I linken under sendes du til siden for veiledning for søkere av oppstartsmidler. VT ønsker likevel å gjøre alle oppmerksomme på at endringer kan forekomme uten videre beskjed. Det er veldig viktig at dere leser nøye gjennom “Retningslinjer for tildeling av oppstartsmidler”.

Link til Velferdstinget i Stavanger: Velferdstingets side for oppstartsmidler

Viktig info: StOr og Velferdstinget i Stavanger kan hjelpe deg med forskjellige ting. Vi i StOr bistår med det organisatoriske, inkluderer organisasjonen i engasjertforumet, tilrettelegger for standvirksomhet, kursing og det som fremkommer i samarbeidsavtalen med StOr. Velferdstinget hjelper deg med økonomiske midler, i første omgang: oppstartsmidler. Deretter er det mulig å søke igjen neste år og spørsmål rundt budsjett og retningslinjer for tilskudd skal relateres til Velferdstinget.