en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jeg vil klage på eksamen

Studentombudet får mange spørsmål fra studenter som av ulike grunner ikke er fornøyd med eksamensresultatet eller måten eksamen har foregått på. Her er derfor en oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamensklage og svaret på dem!

– Jeg er misfornøyd med karakteren på eksamen og vil klage. Hva gjør jeg?

Hvis du har hatt muntlig eksamen eller en praksisperiode kanj du ikke klag på resultatet av denne vurderingen. Har du hatt en skriftlig eksamen, enten skoleeksamen eller hjemmeeksamen, kan du klage på karakteren. Reglene for hvordan du klager finner du her.

Se særlig § 4-5 om begrunnelse for og klage over karakterfastsetting. Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok resultatet. Når du klager sendes oppgaven din til ny sensur uten at den nye sensoren får vite noe om verken den forrige sensors vurderinger, hvilken karakter du opprinnelig fikk eller hva din begrunnelse er for å klage. Dette heter blindsensur. Fordelen med blindsensur er at du er garantert å få en helt ny og uavhengig vurdering av oppgaven, men du må være klar over at ny karakter også kan være til ugunst for deg som student - dvs at du får en dårligere karakter enn første sensur.

Når du klager på karakteren er det den nye karakteren som blir stående. Den kan du IKKE klage på. Det betyr at hvis du klager og går ned i karakter så er det den dårligste karakteren som blir stående. Det er derfor alltid en risiko i å klage på karakteren, med mindre du har fått F.

– Kan jeg få begrunnelse for karakterne jeg har fått?

Ja, det kan du. regler for dette finner du ogsåp i lenken det er referet til over.

Du har rett på begrunnelse på både muntlige og skriftlige eksamener og uansett om det er gitt bokstavkarakter eller bestått/ ikke bestått. Begrunnelse på karakter ved muntlig eksamen gis umiddelbart etter at karakter er meddelt, mens ved skriftlig eksamen må man, for å få begrunnelse, fremsette krav om dette fremsettes en uke etter at karakter er gitt.

– Hva er sensorveiledning, og kan jeg be om å få se den?

Sensorveiledning skal være tilgjengelig for studetnene etter at karakter er fastsatt.

Det er ikke krav om at sensorveiledningen skal bli publisert på tilgjengelig sted, men det skal være mulig å se den. Sensorveiledningen kan være med på å gi deg et bilde av om det er riktig å klage på karakter eller formelle feil ved sensur av eksamensoppgaven.

SIDEN ER UNDER UTARBEIDING. MER INFO KOMMER.