en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Borte fra eksamen

Borte fra eksamen? Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS har rett til å fremstille seg for prøving. Men noen ganger skjer det uforutsette ting som gjør at man ikke får møtt på eksamen. Da er det viktig å kjenne sine rettigheter.

Borte fra eksamen

“Ikke møtt”
En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller som ikke leverer en hjemmeksamen, mappevurdering eller liknende innen fristen, registreres som «ikke møtt».

Du har vanligvis tre forsøk på å bestå en eksamen.

Gyldig fravær
Hvis det er sykdom som forhindrer deg å møte eller levere innen fristen kan du imidlertid levere legeerklæring for å få gjort fraværet gyldig. Har du gyldig fravær teller ikke eksamenen som et forsøk. Legeerklæringen må omfatte eksamensdagen, og må leveres eller poststemples innen en uke etter eksamen. Du kan lese mer om dette i universitetets forskrift om studier og eksamen.

Selv om du leverer legeerklæring på sykdom i løpet av perioden for en hjemmeeksamen eller liknende, gir det ikke automatisk rett til forlenget tid. Det er derfor viktig at du tar kontakt med fakultetet ditt og hører om det kan finnes en løsning dersom du skulle bli syk under hjemmeeksamen eller liknende oppgaver.

Trekk fra eksamen
Hvis du leverer en blank besvarelse eller velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk. Dette teller som et forsøk. En kandidat har anledning til å trekke seg fra eksamen senest 14 dager før dato for prøving uten at det registreres som et forsøk. For hjemmeeksamen regnes 14 dager før oppgaven gis.

Er det sykdom som er grunnen til at du måtte trekke deg må du levere legeerklæring for at trekket skal gjelde som gyldig fravær.

Ny og utsatt eksamen
Skal du ha rett på ny eller utsatt eksamen på grunn av fravær må fraværet være gyldig. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Utdanningsutvalget dved UiS fastsetter regler og vilkår for hva som godkjennes som gyldig fravær.

Praksis
Kravet til tilstedeværelse eller oppmøte i praksis kan ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. Programplanen eller emneplanen skal si noe om hvor mye fravær du lovlig kan ha i en praksisperiode. Blir du syk mens du er i praksis er det veldig viktig at du gir beskjed til praksisstedet og det fakultetet du tilhører ved UiS. I noen tilfeller er det mulig å ta igjen sykedager i praksis etter avtale med praksisstedet.