en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kartleggingsrapporter

Tre arbeidsgrupper har kartlagt eksisterende situasjon, utviklingstrekk og behov for universitetet, bygningsmassen og arealutvikling, uteområder og transport.

For å få et godt grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak, innsatsområder og strategier for arealutvikling har arbeidsgruppene lagt fram følgende rapporter::
(1) Universitetet (virksomheten)
(2) Bygningsmassen
(3) Arealutvikling, uteområder og transport

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra universitetet, Statsbygg og eksterne rådgivere innen arkitektur, landskap og bygnings- og eiendomsfag. Arbeidsgruppen for areal- og transport har i tillegg hatt en representant fra Stavanger kommune.

Har intervjuet studenter og ansatte

Kartleggingene ble gjennomført i perioden fra januar til april 2019 ved hjelp av ulike intervjuer, litteraturstudier, innhenting av statistikk, studier av kart og databaser mm. En rekke ansatte og studenter ble intervjuet om blant annet hvor og hvordan de foretrekker å lese, arbeide og undervise, hvordan de kommer seg til og fra campus, hva de synes fungerer bra og dårlig ved bygninger og uteområde og hvor egnet de mener at rommene og funksjoner ved UiS er.

Innovativ og internasjonal profil

Bygninger og utendørsarealer ved campus skal understøtte at Universitetet i Stavanger har en innovativ og internasjonal profil og er en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Brukerne av campus skal oppleve at bygninger og infrastruktur ved UiS er tilgjengelige, bidrar til samfunns- og arbeidslivsrelevant forskning og studier, høy kvalitet i studiene, høy trivsel og et lavt klimafotavtrykk.

Gode og dekkende beskrivelser av dagens situasjon, relevante utviklingstrekk og behov er viktig for at campusplanen skal treffe riktig med forslag til innsatsområder, strategier og tiltak.