no_NO
Hold the "Ctrl" key down. Press "+" (plus) to zoom in or "-" (minus) to zoom out.

Extraordinary exams

When a subject or course is no longer available the university arrange a third and final exam in this course. The exam will be held within a year of the final ordinary exam, ref §4-1, point 2b.

Only students with valid access may be granted access to take extraordinary exams. In order to have valid access you need to have one of the below causes:

  • Withdrawn from the ordinary exam
  • A valid doctors notice of illness during the ordinary exam
  • Having failed the exam twice

 

List of extraordinary exams

Spring 2020

BBL210-2 SprÄk tekst, matematikk
-S-1 Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen i norskemner
-S-2 Del 2 Individuell skoleeksamen i matematikkemner

BHO250 ServiceĂžkonomi

BHO275 Markedsanalyse og forskningsmetode

BJO310 Multimediefortellinger

BRL270 Attraksjonsutvikling

GLD1320 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn); Skriving i ulike tekstkulturer

GLU1110 Matematikk 1, emne 1 (1.-7. trinn)

GLU2115 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

MGD1032 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MHR220 Advanced Tourism Theory

MHR290 Service Management Models

MHR500 Tourism and hospitality supply chain management

MLJ620 Wastewater Treatment
-RS-1 Written mid-term exam
-RS-2 Written final exam

MUT200 Utdanning og samfunn. OpplĂŠring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole

MUT206 Introduksjon til temaomrĂ„det lese- og skrivevansker

MUT300 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning

MUT301 Matematiske metoder

MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling

MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsĂžvingsfaget

MUT501 Fysisk aktivitet og helse

 

Autumn 2020

BSS100 Sosiale relasjoner og institusjoner

BØK425 – Business Ethics

BØK135 – Matematikk for Ăžkonimi og samfunnsfag

EXPHIL101 Examen philosophicum

GLD1321 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; LitterĂŠre kulturmĂžter

GLU1300 PEL 3. Ă„r (1. - 7. trinn); Utvikling av lĂŠrerens profesjonelle rolle og identitet

GLU2300 PEL 3. Ă„r (5.-10. trinn); Utvikling av lĂŠrerens profesjonelle rolle og identitet

GLD1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn, deltid)

GLU1340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (1.-7. trinn)

GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave (5.-10. trinn)

MGD1033 English 1; English Language, Culture and Literature and teaching methodology, semester 1 - grades 1-7

MGD1080 Grunnleggende naturfag 1A

MRR120 – Strategisk Ăžkonomistyring

MØA103 – Reserearch Methods and Business Sciences

MØA145 – Econometric Analysis

MØA104 – Data Analytics for Business Decisions

MØA360 – Adferdsfinans

 

 

Spring 2021

MGD1320 Norsk 2, emne 1 SprĂ„k og litteratur i tid og rom

 

Autumn 2021

BSS115 Personalledelse

MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave

 

Spring 2022

BSS220 Helse, miljĂž- og sikkerhetsledelse

BSS235 Organisasjonsendring

BSS270 Arbeidsrett for samfunnsfag